Folk som är i bra fysisk kondition drabbas inte lika hårt av negativa effekter av stress. Den förväntade kopplingen mellan självupplevd stress och flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom fanns bara hos dem som hade dålig kondition, visar en ny studie.
 
– Det är ett självklart samband i dag att stress är kopplat till olika ohälsovariabler. Det nya är att det framför allt tycks gälla dem som är otränade, säger Mats Börjesson, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska akademin.
 
Studien omfattar cirka 200 personer i åldern 25-50 år, hälften kvinnor och hälften män, som inte medicinerade mot något och med ett kroppsmasseindex (BMI) som inte stack ut (18-30).
 
Viktigast vara tränad
Uppgifterna om deras stressnivå, kondition, blodfetter (kolesterol och triglycerider), BMI, blodtryck och sockerbalans hämtades från en tidigare och större studie i Västra Götaland.
Det nu aktuella urvalet gjordes för att få en jämn fördelning av deltagare längs hela skalan av självupplevd stress. Och sambanden var tydliga: Deltagare med bra kondition (syreupptagning) drabbades inte i samma grad av högt blodtryck, höga blodfetter och flera andra negativa effekter när de upplevde sig stressade.
– Det är viktigare att vara tränad än att vara ostressad. Man kan uppleva stress men om du förbättrar din fysiska kondition finns det goda chanser att du får mindre negativa effekter av den, säger Mats Börjesson.
Råd om motion
– Stress har vi alltid utsatts för och det är vi också fysiologiskt utrustade för att ha, utan stress hade vi haft en sämre överlevandsförmåga. Men det är nog inte meningen att vi ska vara otränade, det är framförallt då stressen kan medföra ohälsa, fortsätter han.
Enligt Mats Börjesson bör patienter som söker vård för stressrelaterade symptom i högre utsträckning också få råd om ökad fysisk aktivitet. Samtidigt efterlyser han mer forskning om kopplingarna mellan stress och hjärt-kärlsjukdomar.
– Vi måste vara ödmjuka, det behövs fler och större studier för att bekräfta våra fynd, men vi sätter ändå upp en liten flagga och påstår att sambandet mellan stress och ohälsa framförallt gäller otränade, säger Mats Börjesson.
Studien Fitness moderates the relationship between stress and cardiovascular factors är publicerad i idrottsmedicinska tidskriften Med Sci Sports Exercise.
 
Abstract
Fitness Moderates the Relationship between Stress and Cardiovascular Risk Factors.
Gerber M1, Börjesson M, Ljung T, Lindwall M, Jonsdottir IH.
Author information
Abstract
PURPOSE:
This cross-sectional observational study examined the degree to which cardiorespiratory fitness (CRF) and self-perceived stress are associated with cardiometabolic risk factors and the overall risk score for cardiovascular diseases. The second aim was to determine whether participants' CRF levels moderate the relationships between stress and cardiometabolic risk.
METHODS:
A gender-matched stratified sample (N = 197, 51% men, Mage = 39.2 yr) was used to ensure that participants with varying stress levels were equally represented. CRF was assessed with the Åstrand bicycle test, and perceived stress was assessed with a single-item question. Systolic blood pressure (SBP) and diastolic blood pressure (DBP), body mass index (BMI), total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C), triglycerides (TG), glycated hemoglobin, and total cardiometabolic risk score (sum of the z-standardized residuals of the previously mentioned indicators) were assessed as outcomes.
RESULTS:
Higher LDL-C, TG, and total metabolic risk were found in participants with high stress scores (P < 0.05). In addition, lower SBP, DBP, BMI, LDL-C, TG, and total metabolic risk were observed in participants with high CRF (P < 0.05). Two-way ANCOVA provided significant interaction effects for five of the nine outcome variables (P < 0.05, 3.6%-4.8% of explained variance). Participants with high stress who also had high CRF levels had lower SBP, DBP, LDL-C, TG, and total cardiometabolic risk than participants with high stress but low or moderate CRF levels. No significant main or interaction effects occurred for BMI, total cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, and glycated hemoglobin.
CONCLUSION:
Better CRF is associated with more favorable levels of several cardiometabolic risk factors, specifically in participants experiencing high stress. Higher CRF may provide some protection against the health hazards of high chronic stress by attenuating the stress-related increase in cardiovascular risk factors.
 
Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt