Svenska Läkaresällskapet
 
Är styrningen av dagens sjukvård ett hot mot patientsäkerheten? Diskussion på Läkaresällskapet den 8 november
Svenska Läkaresällskapet 
 
En tilltagande byråkratisering av styrningen i vården har pågått under många år. Etiska principer samt vetenskap och beprövad erfarenhet med fokus på vårdbehov har trängts undan av andra drivkrafter.
 
Läkaresällskapet bjuder in till debatt den 8 november kl 18.00-19.30 om vad som behöver göras för att lösa situationen.
 
– Omfattande förändringar av vårdsystemet har pågått under lång tid nu, säger professor Gunnar Akner, moderator och en av initiativtagarna till debatten. Det oroar många läkare och vi har ett ansvar att bidra till en bred debatt om problemen..
 
Under debatten på Läkaresällskapet kommer man framför allt fokusera på följande:
• Hur bör sjukvården styras från de enskilda patienternas och de medicinskt ansvariga läkarnas perspektiv med fokus på hur hälsa utvecklas över tid? samt
• Vad kan de senaste 20 årens erfarenheter lära oss?.
 
Moderatorer: Gunnar Akner och Niklas Ekerstad.
 
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se