LÄKEMEDELSMARKNADEN,På nya uppdrag
Anders Lönnberg får förlängt 2017
Regeringen förlänger life science-samordnare Anders Lönnbergs förlängt förordnande. Det innebär att han fortsätter i sin roll även under 2017. Det bekräftar Kristian Brangenfeldt, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning till Läkemedelsmarknaden.
 
Anders Lönnberg leder regeringens samverkansgrupp för life science. Samverkansgruppen lämnade nyligen en lägesrapport till regeringen www.regeringen.se se Näringsdepartmentet Life Science
 
Där nämns de åtta områden som ingår i samverksansprogrammet för life science:
* Kraftsamling biologiska läkemedel
* Meritering och anställningsformer
* Digital standardisering och samverkan
* Tillgång till och av finansiering till data och information
* Tillgång till offentlig och privat fysisk infrastruktur för externa parter, inklusive små och medelstora företag
* Innovationsplatser för vård, näringsliv och akademi
* Ersättning av förmån, upptag av innovation och skapandet av evidens
* Antimikrobiell resistens (AMR)
Till sin hjälp har Anders Lönnberg ett expertråd som ska fungera som ett rådgivande organ.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt