Uppdatering har gjorts idag så att nu alla 21 landsting finns med, barn såväl som vuxna.
Ett stort tack till uppgiftslämnarna och till  Hans Jönsson på www.diabethics.com som har gjort ett imponerande arbete med sammanställning med tabeller etc.
 
Siffror baseras i viss mån på statistik från period fram till och med kvartal 3 2015,
 en hel del kan ha hänt senaste halvåret drygt.
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt