Nytt nummer av DiabetologNytt skickas ut med posten

närmaste 1-2 dygnen till Dig som medlem i Svensk Förening 

för Diabetologi.

Tidningen finns redan nu online som pdf.

Gå in på www.dagensdiabetes.se så finns uppe till vänster 

tidningens första sida 

Klicka på denna -  och så kommer hela tidningen till dig efter 

45-50 sek.

God läsning

Se innehålls-företeckningen nedtill 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt 

 • Ordföranden har ordet
 • Redaktören har ordet
 • NDR-Nytt, NDR 20 år
 • Vad kan vi lära av nya läkemedelsstudier för patienter med typ 2 diabetes?                 
 • Kan stress orsaka typ 1-diabetes hos barn och ungdomar?   
 • Aktiv med T1DM – Så bra kan det bli med struktur och bra hjälpmedel                           
 • Frågor och svar om värdering och kvalitetssäkring av glukosmätning EASD Stockholm
 • Rapport ISPAD, Internationellt barndiabetesmöte                                                             
 • Rapport EASD, Europeiskt diabetesmöte
 • Sett & Hört
 • Stipendier
 • Sätt lyckospår i hjärnan, koppla om dina synapser Diabeteskonferenser
 • Östersund SFDs vårmöte 19-20/5
 • Kongress- och möteskalender