Flera har reagerat och tagit kontakt med www red DiabetologNytt

  1. Har i sin tidning kurser kring LCHF-kost vid typ 1 diabetes

”Ringde och frågade vilka som medverkar, föreläser eller håller i grupperna kring LCHF vid typ 1 diabetes. Det är patientträffar. Skrämmande att det finns forum för detta vid typ 1 diabetes”

2. I en artikel om 10-årigt barn med typ 1 diabetes diskuteras LCHF kost. Flera har reagerat, bland annat en läsare med nedan inlägg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=957007867720276&id=364789297269

På Facebook står nedan inlägg i sammandrag; Jag undrar hur resonemanget hos er redaktion gått innan artikeln publicerats? För en diabetesförening kan knappast råda några oklarheter kring att LCHF inte rekommenderas av de som kan diabetes, dvs endokrinologer och diabetologer. De avråder å det starkaste för LCHF för personer med typ 1 diabetes. I synnerhet barn. LCHF anses kontra-indicerat.

Finns flera med typ 1 diabetes som drabbats av normoglykemisk ketoacidos, dvs ketoacidos med syraförgitftning med normalt blodsocker pga en ohämmad lipolys/ketogenes, kraftigt negativt basöverskott och sänkt pH värde. Syraförgiftning. Förstår ni konsekvensen av detta?

Det har varit fara för dessa personers liv. Det finns barn som tyvärr också utsatts för detta.

Om ni som förening värnar om personer med typ 1 diabetes hälsa, borde ni konsultera och lyssna på de som vet något om sjukdomen, och varna för risker? Att sprida en artikel som närmast uppmanar till att vända sig mot sjukvården kan få ödesdigra konsekvenser. Hoppas att någon tittar på ert ansvar i detta.

  1. I slutet av tidningen görs ett klarläggande, med livsstilsåtgärder så blir du av med din typ 2 diabetes, dvs du blir botad. I TV programmet Fråga doktorn för dryg månad sedan har samma tankar förts fram av samma person. Denna uppfattning går i konflikt med diabetesprofessionens uppfattning. Livsstilsåtgärder är basen vid typ 2 diabetes tillsammans med farmakologisk behandling, där metformin är förstahandsmedel och insätts från början i behandlingen. Ett antal patienter med typ 2 diabetes i landet har avslutat sina kontroller för sin typ 2 diabetes på vårdcentraler, enligt de mail som kommit in till redaktionen. Patienter anser sig botade efter gjorda livsstilsåtgärder. Diabetessköterskor och specialister i allmänmedicin över landet är bekymrade.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt