Fler och fler universitet, Uppsala 2015/16 och nu VGR, erbjuder 60 poängs utbildning i Diabetesvård ny inriktning för specialistsjuksköterskeprogrammet

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

UTBILDNING. Från och med nu i höst kan legitimerade sjuksköterskor få en magisterexamen inom diabetesvård vid Sahlgrenska akademin. Utbildningen är en ny inriktning för vårt specialistsjuksköterskeprogram och ges i regional samverkan.

Diabetesvård blir den elfte inriktningen för specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin. Utbildningen, 60 hp på halvfart under fyra terminer, ges i samverkan mellan Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Studenterna antas vid ett av lärosätena, och får undervisning på alla tre orter.

Carina Sparud Lundin

– Det är det första regionala samarbetet när det gäller specialistutbildning inom Västra Götalandsregionen. Det innebär att upptagningsområdet blir större, att lärosätena kan komplettera varandra och att vi kan säkra att vi har den lärarkompetens vi behöver, säger docent Carina Sparud Lundin, som ansvarar för universitetets nya specialistsjuksköterskeinriktning.

Sahlgrenska akademin har tidigare gett fristående och uppdragskurser kurser om generell diabetesvård, och som enda lärosäte i landet en specifik kurs om diabetes och barnafödande.

De ämnesspecifika kurserna om bland annat hur diabetes kan yttra sig, förebyggas, och behandlas ges vid något av de tre samarbetande lärosätena, medan kurser inriktade mot vetenskaplig metod och examensarbete ges av det lärosäte där studenten är antagen. Upplägget ger samordningsvinster vid samtliga lärosäten. Varje lärosäte kommer inledningsvis att anta tio studenter.

Diabetes - en folksjukdom

Uppskattningsvis 400 000 svenskar har någon form av diabetes. Rollen som diabetessjuksköterska är sedan länge mycket väl etablerad inom såväl sjukhusanslutna diabetesmottagningar som i primärvården, där det på många vårdcentraler finns sjuksköterskor som fördjupat sin kompetens inom diabetes. Egenvård är centralt för människor som lever med diabetes. En sjuksköterska som ska utbilda och stödja personer som till största del själva sköter sin diabetes, måste ha hög medicinsk, pedagogisk och vetenskaplig kompetens, och god förmåga att implementera nya forskningsresultat.

Tillgodoräkna tidigare utbildning

För att göra det möjligt för lärosätena att anpassa sina specialistsjuksköterskeutbildningar efter hälso- och sjukvårdens behov gav regeringen nyligen möjlighet att införa valfria inriktningar

– Det är roligt att en så etablerad yrkesroll nu kan formaliseras. Det ger bättre förutsättningar för sjuksköterskor att utveckla vården, arbeta självständigt och evidensbaserat, och att kunna driva egna projekt som kommer patienten till nytta, säger Carina Sparud Lundin.

Det finns goda möjligheter att tillgodoräkna tidigare utbildning inom diabetesvård. Studenterna måste dock ha antagits till utbildningen innan tidigare utbildning kan bedömas.

– Många erfarna sjuksköterskor har genomgått flera kurser i diabetesvård och kan i vissa fall bara behöva komplettera sin vetenskapliga kompetens, genom kurser i vetenskaplig metod och examensarbete, säger Carina Sparud Lundin, och fortsätter:

– Den nya specialistinriktningen kommer att öka den vetenskapliga kompetensen inom diabetesvård och förhoppningsvis också leda till att den vårdvetenskapliga forskningen inom området ökar.

Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst är bland de första i landet att erbjuda specialistutbildning för sjuksköterskor inom diabetesvård. Utbildningen finns sedan tidigare vid Uppsala universitet, som antog sin första studentkull i höstas.

VILL DU SÖKA?

Ansökningsperioden öppnar den 15 mars. Sista ansökningsdag är 15 april.

Ansökan sker via www.antagning.se.

Här kan du läsa mer om specialistsjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet: http://utbildning.gu.se/program/program_detalj?programId=V2DIV