En ny app har utvecklats tillsammans med barndiabetespatienter och vårdpersonal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Barn och ungdomar med nyupptäckt diabetes kan nu använda appen för att på ett enkelt sätt följa sin sjukdom i hemmet och samtidigt ha kontakt med vårdpersonal. 

Patienten eller föräldern fyller på med information som blodsockervärden, uppgifter om kost och fysisk aktivitet i appen. Med den informationen från patienten kan vårdpersonalen kommunicera direkt med patienten och ge en ordination av insulin. Information sparas i appen och patienten och vårdpersonal följer tillsammans upp informationen vid nästa besök på sjukhuset. 

 – Diabetes är en kronisk sjukdom som barnen och ungdomarna måste lära sig att leva med. Med appen som stöd ökar patientdelaktigheten och patienterna får ett bra och pedagogiskt verktyg för att lära sig mer om sambanden mellan kost, insulinbehov och hur träning påverkar sjukdomen säger, Åsa Wallin, chefsjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Patientsäkerheten ökar när informationsutbytet sker direkt från patienten till sjuksköterska och läkare på avdelningen som sedan kan följa informationen på en läsplatta – Den ger också möjlighet till ökad säkerhet i kontakten mellan hemmet och vården, säger Åsa Wallin, chefsjuksköterska, som är initiativtagare till utvecklingen av appen med patienterna.

Appen har precis börjat användas i vården på avdelning Q63, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har utvecklats i samarbete med patienter, föräldrar, vårdpersonal, Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset och företaget DiabetesTools.

Fakta diabetes

  • Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom.
  • Varje år behandlas omkring 1000 barn och ungdomar med diabetes typ 1 på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
  • Diabetes typ 1 hos barn behandlas i specialistvården.
  • Q63 tillhör barnmedicin 2, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och är en slutenvårdsavdelning med 13 vårdplatser, två övervakningsplatser samt en dagvårdsverksamhet. 

För information:
Åsa Wallin, chefsjuksköterska, Barnmedicin 2, Q63, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset,

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus och tillsammans med Karolinska Institutet leder vi den medicinska utvecklingen i Sverige. För oss är sjukvård, forskning och utbildning lika viktiga delar i arbetet för att förlänga och förbättra människors liv. 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt