Se tidigare inlägg på www.dagensdiabetes.se kring insulinpump 640G

Enligt företrädare för Medtronic idag har företaget begärt prövning hos Kammarrätten av beskedet om att inhibition av Läkemedelsverkets (LVs) beslut ej beviljats av Förvaltningsrätten. Kammarrätten har beviljat prövningstillstånd kring inhibition av beslutet i väntan på utslag i ärendet. Senast om en vecka ska företaget inge yttrande till Kammarrätten. LV har redan inkommit med sitt yttrande. Därefter väntas beslut från Kammarrätten inom förhoppningsvis relativt kort tid. 

Utredare vid Medicinsk Teknik på LM anger idag att myndigheten i nuläget vill avvakta Kammarrättens beslut och avböjer press release eller att gå ut med info på sin www sida. Detta uppges vara de rutiner som LV normalt liksom nu har. 

I dagsläget kan nya Medtronics Minimed 640 G i Sverige för närvarande ej levereras.

De flesta diabetesmottagningar har i brist på annan information beslutat, att pumpen kan användas men att bolusguiden stängs av. Alla patient-användare är i flertalet fall redan kontaktade via telefon eller vid extra besök för information hur man stänger av bolusguiden i pumpen.  Information om orsaken ges med uppgift om problem i time-out funktion i display. Åtgärden om information journalförs.

Så här gör man. 1) Gå in i menyn, 2) välj insulininställning 3) välj bolus wizard stäng av och röd markering visas 4) Nu går det inte att räkna kolhydrater eller få förslag på korrigeringsdos. Denna uträkning får nu göras manuellt 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt