Kontinuerliga blodsockermätare delas ut lovar sjukvårdsledningen efter uppmärksammade Barndiabeteskampen

Sjukvårdens ansvariga i länet håller med Barndiabeteskampen.

– Min grundinställning är att alla barnfamiljer i Dalarna som vill och sedan använder en kontinuerlig blodsockermätare ska få en, säger Anna Olivecrona - chef för barn- och ungdomssjukvården i länet.

Under gårdagen berättade DT om kampanjen Barndiabeteskampen som kräver att alla som drabbats av typ 1 diabetes ska få en så kallad automatisk kontinuerlig blodsockermätare med fjärravläsning. Det skulle leda till en avsevärd minskad risk för följdsjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, synskador och minskad blodcirkulation som leder till amputation. Vilket i sin tur skulle ge samhällsekonomiska vinster när sjukvården slipper kostsamma efterbehandlingar.

– Jag är böjd att hålla med. Om blodsockernivåerna blir bättre så minskar ju riskerna för följdsjukdomar. Mätaren innebär också en avsevärd ökad livskvalitet för de drabbade barnen, säger Olivecrona.

Vid årsskiftet kom nya nationella kriterier från barnläkarföreningen.

Vi har tagit beslut om att följa dessa. Det handlar ju bland annat om att alla under sju år, barn som behöver ta mycket frekventa blodsocker, barn med neuropsykiatriska handikapp, ungdomar i pubertet och barn- och ungdomar som har högt Hba1c (höga genomsnittliga blodsockernivåer över 6-8 veckor, red) får en mätare.

– Min grundinställning är att alla barnfamiljer som vill ha en mätare, och sedan använder den, ska få testa en mätare. Vi ska däremot inte med automatik dela ut mätare, som sedan ligger oanvända i en byrålåda. De mätare vi har nu kostar ändå 30 000 per år, säger hon.

Länssjukvårdens högst ansvariga Anna Olivecrona brinner för saken. Tidigare var hon diabetesvårdens chef i länet. Hon är också nationell ordförande för barnläkarföreningens delförening för diabetes.

– Jag arbetar för att barn- och ungdomar med diabetes ska få bra vård. Därför känns debatten - att sjukvården i Dalarna skulle missgynna diabetesdrabbade - konstig. Jag är helt för att vi ska erbjuda den bästa möjliga vården och utrustningen. I grunden vill jag att alla barn- och ungdomar med diabetes ska kunna erbjudas en mätare, säger hon.

Att Dalarna skulle ha den sämsta välviljan i landet håller hon inte med om.

– Dalarna ligger ungefär på ett medelvärde i landet i hur stor andel som har en mätare. Det är dock stora variationer i landet idag, säger hon.

Ledningen har sett över situationen. Det har visat sig att diabetesteamet inte följt de nya rekommendationerna.

– Ett flertal barn- och ungdomar som enligt rekommendationen borde ha fått erbjudande om en kontinuerlig mätare har inte har fått det. Jag beklagar detta och kommer att se till att det åtgärdas omgående, säger hon.

I dag har 44 barn i länet en mätare. Många fler, totalt 160 barn, har diabetes typ 1.

–Vi ska vara frikostiga med bra hjälpmedel. Men alla kommer inte få en kontinuerlig blodsockermätare. Alla vill inte. Jag vill inte heller att vi delar ut mätare som inte används, säger hon.

Hon beklagar att flera familjer känt sig tvingade att köpa egna mätare.

– Så ska det inte vara. Detta ska inte riskera bli en klassfråga. Alla som vill och sedan använder mätaren aktivt ska få prova en mätare, säger hon.

Anna Olivecrona betonar att pengar och budgetkrav inte styrt situationen i Dalarna.

– Vi har inga sparbeting på diabetesvården, förutom att rekreationsverksamheten i Tandådalen avvecklas. Det finns inga bakomliggande beslut om att vara restriktiv. Tvärtom. Landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och landstingsråd Ingalill Persson är helt överens med mig om hur vi ska arbeta i den här frågan. Vi vill att barndiabetesvården i Dalarna ska hålla toppklass, säger Anna Olivecrona.

Från tidningen Dalademokraten www idag

http://www.dt.se/allmant/dalarna/blodsockermatare-delas-ut-lovar-sjukvardsledningen-efter-uppmarksammade-barndiabeteskampen

Läs också:

Barndiabeteskampen välkomnar landstingets besked

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt