Dawit Isaak, jornalist och författare, har suttit fängslad i 5000 dagar i sitt forn hemland Eritrea.

 

13 år, 8 månader och 2 veckor.

 

Utan en formell anklagelse. Utan att dom avkunnats.

 

Idag arrangeras bland andra städer en stor manifestation på Sergels Torg i Stockholm, dit arrangören ränkar med att minst 5000 personer kommer. Antalet symboliserar Isaaks antal dygn i fängelse.

 

DiabetologNytt är en del av Sveriges Tidskrifter, som just idag har ett upprop kring Dawit Isaak, för att fästa uppmärksamhet på fallet, för politiker och omvärlden. Frige Dawit Isaak. Snarast,

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt