Fredrik Löndahl omvald ordförande för Diabetesförbundet

Pressmeddelande •  2015-05-23 19:23 CEST

​Fredrik Löndahl omvald ordförande för Diabetesförbundet

I dag blev Fredrik Löndahl omvald som förbundsordförande för Svenska Diabetesförbundet. Valet skedde vid Diabetesförbundets riksstämma som äger rum i Sollentuna 22-24 maj. Det blir hans andra period som ordförande. Riksstämman har förutom val av ordförande också antagit ett nytt idéprogram och kommer under morgondagen också välja en ny styrelse.

Fredrik Löndahl är 42 år, bor i Helsingborg, och arbetar även som rådman vid förvaltningsrätten i Malmö.

– Jag är väldigt glad för förtroendet att leda Diabetesförbundet ytterligare tre år. Det är ett fantastiskt roligt och viktigt uppdrag att göra det lättare att leva med diabetes. Nu står vi inför tre spännande år med nya satsningar för att ytterligare vässa vårt arbete och öka organisationens inflytande i samhället, säger Fredrik Löndahl.

Diabetesförbundet är en ideell intresseorganisation för människor med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Organisationen arbetar med att påverka beslutsfattare, motverka fördomar, sprida kunskap och skapa möjligheter för möten och erfarenhetsutbyte.

– Framöver fokuserar vi på medlemmarnas krav på jämlik vård. Oavsett var i landet man bor, hur plånboken ser ut eller var i livet man befinner sig, så förtjänar alla lika god vård. Vi kommer också att arbeta hårt med information för att höja allmänhetens medvetenhet och kunskap om diabetessjukdomarna, säger Fredrik Löndahl.

Riksstämman pågår mellan den 22-24 maj och avhandlar, förutom val av ny förbundsstyrelse, en mängd motioner kring diabetes och organisatoriska frågor. Information om riksstämman finns på www.diabetes.se

Svenska Diabetesförbundet är en rikstäckande intresseorganisation för personer med diabetes, anhöriga och vårdpersonal. Tillsammans arbetar vi för att minimera konsekvenserna av diabetes.

Vi arbetar med att erbjuda möjligheter till möten, samhällspåverkan samt informations- och kunskapsspridning för att förbättra livsvillkoren för människor med diabetes och deras närstående.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt