Kliniska

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Resa 2 mån till Hanoi, Vitetnam. Sköterskors hälsofrämjande arbete. Magisteruppsats. 33
2 ADA report. What's next in diabetes drugs? The pulse of R&D at ADA 2014 597
3 "Bedömningar som skapar rättslöshet". Debatten fortsätter på SvD Brännpunkt. Körkortsläkarintyg. 622
4 Vården tycker att jag tar för ofta blodsocker - har typ 2 diabetes med 4-5 insulindoser per dag 646
5 Svårt få prispress med biosimilarer, endast 5% lägre pris. Konkurrenter som inte tros leda till någon större prispress. Rapport seminarium Dagens Medicin. 650
6 Charcotfot vid diabetes - tidig misstänkt diagnostik och akut avlastning förhindrar sammanfallet fotvalv. Publiceras efter önskan från patient för att förhindra en liknande händelse 1341
7 Några reflektioner gällande Patientcentrerad- eller personcentrerad vård 2014. Janeth Leksell, vetenskaplig sekr SFSD. 857
8 ISPAD Göteborg, världsbarndiabetesmöte - rekordstort intresse. 885
9 TLV har för lång hållbarhet - även om de inte sparar pengar så anpassar sig myndigheten - och regionerna får ansvaret från 1 april 2015. 606
10 Det självklara blodprovet blodsocker - 1,5 år till diagnos diabetes ställdes. 864
11 TLV försenad två ggr. Rapport om insulinpumpar kommer först i höst 844
12 Medierna i P1 radio tar upp DNs artikel om metformin 880
13 DN-artikeln; överdrivet och onyanserat larm om metformin - oroar sommarpatienter i onödan. Storstockholms diabetesförening informerar. 1374
14 Dagens Nyheter diskuterar på första sidan "Metformin-Förgiftningar" 130627; seriöst? 1401
15 TLV gick bet på insulinpumpar. Dagens Medicin rapporterar. 1151
16 Kritik mot TLV . måste bli öppnare som myndighet. Insändare Dagens Medicin 860
17 Ingrid Larsson, Göteborg, Årets Dietist. Intervju. SBUs Rapport Mat vid Fetma rg, Årets Dietist - Intervju 1198
18 Sverige nummer 9 på EMA-lista över kliniska nyckelstudier i Europa 773
19 Stickskydd för pennkanyl och insulinspruta vid inneliggande diabetespatienter. Nya bestämmelser från 1 maj 2013 1312
20 HbA1c som komplement till Faste-P-Glukos och 2 tim Glukos för diagnostik av typ 2 diabetes. Diabetesforum. Kommer sannolikt att införas prel 140101 1477
21 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 1141
22 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 1038
23 Socker-kolhydrater i läkemedel - uppgifter saknas ofta 1206
24 www.diabeteshandboken.se är nu uppdaterad. Peter Fors 1890
25 Stora Höga Vårdcentral, Västra Götaland, bäst medel-HbA1c bland vårdcentraler i Sverige 876
26 Bäst medel-HbA1c 2012 på barndiabetesmottagning utanför universitetssjukhus - varför lyckas vi? 606
27 Barn- och Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset Linköping. Bästa medel-HbA1c 2012 på barndiab mott på universitetssjukhus 604
28 Citydiabetes, Stockholm, typ 1 diabetesmottagning med bäst HbA1c i Sverige dec 2012. Vad är orsaken? 1415
29 Uppföljning av diabetesprojekt i primärvården i Skaraborg. "Ett bättre liv - börja nu". Bo Rylander, distriktsläkare, FOU-enheten, Skövde 761
30 TLV är 2013 en dumsnål myndighet? 890
31 Sanofi launches iPhone glucose monitor, diabetes coaching 1231
32 TLV fick i förra veckan prövningstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten i Stockholm. CGM MiniLink. 570
33 TLV dömd i Kammarräten - synpunkter på deras årsberättelse 763
34 Novo Nordisk will sell its new long-acting insulin Tresiba® (degludec) in Europe at a 60-70 higher percent (premium price) 686
35 TLV har tagit positivt beslut om Omnipod-insulinpump. 2092
36 Pascal "fungerar" nästan ... Skarp fortsatt kritik mot nya dosrecept-ssytemet 736
37 Off label är fokusfråga för patientförening Svenska Diabetsförbundet 2013 843
38 The Most Common Error Made when Using an Insulin Pen 960
39 Insulet gets FDA OK on smaller insulin pump than Omnipod 940
40 Nystartad universitetskurs, Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, vid Uppsala Universitet. Kursledare Janeth Leksell 923
41 Tonåringens stökiga relation till sin diabetes. Erfarenheter. Barndiabetolog Måna Wallensteen 805
42 Litteratur vid nyupptäckt typ 1 diabetes hos barn. Liten genomgång om vad som finns 1026
43 Bariatric Surgery Tops Medical Innovation List. MedpageToday 796
44 Dagens Medicin om TLV; genom mekanisk testning kommer insulinpumpar och CGM granskas 837
45 Kammarrätten: Blodsockermätning CGM Minilink ingår i förmånen. TLV fälls igen. 1397
46 20% prissänkning från 1 okt på Apidra® måltidsinsulin. Beslut från företag och TLV 1033
47 TLVs värdering av förbrukningsartiklar. Nytt dokument från myndigheten 120907 1159
48 Insulinpumpbehandling - kurs 6-8/2 i Göteborg för diabetesläkare och diabetessköterskor för barn och tonåringar 862
49 SFDs höstmöte 7-9/11, satellitmöten 995
50 Senaste nytt Nationella Programrådet för Diabetes (NPR). Ordf och proj ledare 989

Bla Bok

Tidigare Nr

omsl diabetolognytt

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här