Annons

Kliniska

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Medvetslös av för mycket insulin. Gav 3 ml insulin ... 949
2 Lex Maria-ärenden: Insulin utsattes felaktigt vid typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes-diagnos missades hos 24 årig man. 674
3 Resa 2 mån till Hanoi, Vitetnam. Sköterskors hälsofrämjande arbete. Magisteruppsats. 733
4 ADA report. What's next in diabetes drugs? The pulse of R&D at ADA 2014 1389
5 "Bedömningar som skapar rättslöshet". Debatten fortsätter på SvD Brännpunkt. Körkortsläkarintyg. 1063
6 Vården tycker att jag tar för ofta blodsocker - har typ 2 diabetes med 4-5 insulindoser per dag 1089
7 Svårt få prispress med biosimilarer, endast 5% lägre pris. Konkurrenter som inte tros leda till någon större prispress. Rapport seminarium Dagens Medicin. 1142
8 Charcotfot vid diabetes - tidig misstänkt diagnostik och akut avlastning förhindrar sammanfallet fotvalv. Publiceras efter önskan från patient för att förhindra en liknande händelse 2944
9 Några reflektioner gällande Patientcentrerad- eller personcentrerad vård 2014. Janeth Leksell, vetenskaplig sekr SFSD. 1523
10 ISPAD Göteborg, världsbarndiabetesmöte - rekordstort intresse. 1597
11 TLV har för lång hållbarhet - även om de inte sparar pengar så anpassar sig myndigheten - och regionerna får ansvaret från 1 april 2015. 898
12 Det självklara blodprovet blodsocker - 1,5 år till diagnos diabetes ställdes. 1475
13 TLV försenad två ggr. Rapport om insulinpumpar kommer först i höst 1473
14 Medierna i P1 radio tar upp DNs artikel om metformin 1523
15 DN-artikeln; överdrivet och onyanserat larm om metformin - oroar sommarpatienter i onödan. Storstockholms diabetesförening informerar. 2036
16 Dagens Nyheter diskuterar på första sidan "Metformin-Förgiftningar" 130627; seriöst? 2168
17 TLV gick bet på insulinpumpar. Dagens Medicin rapporterar. 2828
18 Kritik mot TLV . måste bli öppnare som myndighet. Insändare Dagens Medicin 1267
19 Ingrid Larsson, Göteborg, Årets Dietist. Intervju. SBUs Rapport Mat vid Fetma rg, Årets Dietist - Intervju 1729
20 Sverige nummer 9 på EMA-lista över kliniska nyckelstudier i Europa 1408
21 Stickskydd för pennkanyl och insulinspruta vid inneliggande diabetespatienter. Nya bestämmelser från 1 maj 2013 1854
22 HbA1c som komplement till Faste-P-Glukos och 2 tim Glukos för diagnostik av typ 2 diabetes. Diabetesforum. Kommer sannolikt att införas prel 140101 1896
23 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 1493
24 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 1553
25 Socker-kolhydrater i läkemedel - uppgifter saknas ofta 2063
26 www.diabeteshandboken.se är nu uppdaterad. Peter Fors 3126
27 Stora Höga Vårdcentral, Västra Götaland, bäst medel-HbA1c bland vårdcentraler i Sverige 1273
28 Bäst medel-HbA1c 2012 på barndiabetesmottagning utanför universitetssjukhus - varför lyckas vi? 898
29 Barn- och Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset Linköping. Bästa medel-HbA1c 2012 på barndiab mott på universitetssjukhus 875
30 Citydiabetes, Stockholm, typ 1 diabetesmottagning med bäst HbA1c i Sverige dec 2012. Vad är orsaken? 2379
31 Uppföljning av diabetesprojekt i primärvården i Skaraborg. "Ett bättre liv - börja nu". Bo Rylander, distriktsläkare, FOU-enheten, Skövde 1181
32 TLV är 2013 en dumsnål myndighet? 1305
33 Sanofi launches iPhone glucose monitor, diabetes coaching 3049
34 TLV fick i förra veckan prövningstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten i Stockholm. CGM MiniLink. 880
35 TLV dömd i Kammarräten - synpunkter på deras årsberättelse 1383
36 Novo Nordisk will sell its new long-acting insulin Tresiba® (degludec) in Europe at a 60-70 higher percent (premium price) 2092
37 TLV har tagit positivt beslut om Omnipod-insulinpump. 3523
38 Pascal "fungerar" nästan ... Skarp fortsatt kritik mot nya dosrecept-ssytemet 1034
39 Off label är fokusfråga för patientförening Svenska Diabetsförbundet 2013 1228
40 The Most Common Error Made when Using an Insulin Pen 1602
41 Insulet gets FDA OK on smaller insulin pump than Omnipod 1633
42 Nystartad universitetskurs, Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, vid Uppsala Universitet. Kursledare Janeth Leksell 1285
43 Tonåringens stökiga relation till sin diabetes. Erfarenheter. Barndiabetolog Måna Wallensteen 1167
44 Litteratur vid nyupptäckt typ 1 diabetes hos barn. Liten genomgång om vad som finns 1365
45 Bariatric Surgery Tops Medical Innovation List. MedpageToday 1447
46 Dagens Medicin om TLV; genom mekanisk testning kommer insulinpumpar och CGM granskas 1151
47 Kammarrätten: Blodsockermätning CGM Minilink ingår i förmånen. TLV fälls igen. 2038
48 20% prissänkning från 1 okt på Apidra® måltidsinsulin. Beslut från företag och TLV 1398
49 TLVs värdering av förbrukningsartiklar. Nytt dokument från myndigheten 120907 1531
50 Insulinpumpbehandling - kurs 6-8/2 i Göteborg för diabetesläkare och diabetessköterskor för barn och tonåringar 1204

Bla Bok

Tidigare Nr

 

DBNytt1-15

 

omslag


omslagEASD lite

 

omsl diabetolognytt

 

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

 

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här