Annons

Kliniska

Filtrera rubrik     Visa # 
1 "Bedömningar som skapar rättslöshet". Debatten fortsätter på SvD Brännpunkt. Körkortsläkarintyg. 195
2 Vården tycker att jag tar för ofta blodsocker - har typ 2 diabetes med 4-5 insulindoser per dag 281
3 Svårt få prispress med biosimilarer, endast 5% lägre pris. Konkurrenter som inte tros leda till någon större prispress. Rapport seminarium Dagens Medicin. 322
4 Charcotfot vid diabetes - tidig misstänkt diagnostik och akut avlastning förhindrar sammanfallet fotvalv. Publiceras efter önskan från patient för att förhindra en liknande händelse 444
5 Några reflektioner gällande Patientcentrerad- eller personcentrerad vård 2014. Janeth Leksell, vetenskaplig sekr SFSD. 471
6 ISPAD Göteborg, världsbarndiabetesmöte - rekordstort intresse. 527
7 TLV har för lång hållbarhet - även om de inte sparar pengar så anpassar sig myndigheten - och regionerna får ansvaret från 1 april 2015. 413
8 Det självklara blodprovet blodsocker - 1,5 år till diagnos diabetes ställdes. 566
9 TLV försenad två ggr. Rapport om insulinpumpar kommer först i höst 533
10 Medierna i P1 radio tar upp DNs artikel om metformin 573
11 DN-artikeln; överdrivet och onyanserat larm om metformin - oroar sommarpatienter i onödan. Storstockholms diabetesförening informerar. 1023
12 Dagens Nyheter diskuterar på första sidan "Metformin-Förgiftningar" 130627; seriöst? 1029
13 TLV gick bet på insulinpumpar. Dagens Medicin rapporterar. 829
14 Kritik mot TLV . måste bli öppnare som myndighet. Insändare Dagens Medicin 608
15 Ingrid Larsson, Göteborg, Årets Dietist. Intervju. SBUs Rapport Mat vid Fetma rg, Årets Dietist - Intervju 855
16 Sverige nummer 9 på EMA-lista över kliniska nyckelstudier i Europa 480
17 Stickskydd för pennkanyl och insulinspruta vid inneliggande diabetespatienter. Nya bestämmelser från 1 maj 2013 985
18 HbA1c som komplement till Faste-P-Glukos och 2 tim Glukos för diagnostik av typ 2 diabetes. Diabetesforum. Kommer sannolikt att införas prel 140101 1216
19 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 934
20 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 780
21 Socker-kolhydrater i läkemedel - uppgifter saknas ofta 819
22 www.diabeteshandboken.se är nu uppdaterad. Peter Fors 1134
23 Stora Höga Vårdcentral, Västra Götaland, bäst medel-HbA1c bland vårdcentraler i Sverige 646
24 Bäst medel-HbA1c 2012 på barndiabetesmottagning utanför universitetssjukhus - varför lyckas vi? 446
25 Barn- och Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset Linköping. Bästa medel-HbA1c 2012 på barndiab mott på universitetssjukhus 412
26 Citydiabetes, Stockholm, typ 1 diabetesmottagning med bäst HbA1c i Sverige dec 2012. Vad är orsaken? 909
27 Uppföljning av diabetesprojekt i primärvården i Skaraborg. "Ett bättre liv - börja nu". Bo Rylander, distriktsläkare, FOU-enheten, Skövde 554
28 TLV är 2013 en dumsnål myndighet? 655
29 Sanofi launches iPhone glucose monitor, diabetes coaching 800
30 TLV fick i förra veckan prövningstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten i Stockholm. CGM MiniLink. 408
31 TLV dömd i Kammarräten - synpunkter på deras årsberättelse 481
32 Novo Nordisk will sell its new long-acting insulin Tresiba® (degludec) in Europe at a 60-70 higher percent (premium price) 504
33 TLV har tagit positivt beslut om Omnipod-insulinpump. 1201
34 Pascal "fungerar" nästan ... Skarp fortsatt kritik mot nya dosrecept-ssytemet 516
35 Off label är fokusfråga för patientförening Svenska Diabetsförbundet 2013 618
36 The Most Common Error Made when Using an Insulin Pen 681
37 Insulet gets FDA OK on smaller insulin pump than Omnipod 650
38 Nystartad universitetskurs, Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, vid Uppsala Universitet. Kursledare Janeth Leksell 689
39 Tonåringens stökiga relation till sin diabetes. Erfarenheter. Barndiabetolog Måna Wallensteen 597
40 Litteratur vid nyupptäckt typ 1 diabetes hos barn. Liten genomgång om vad som finns 790
41 Bariatric Surgery Tops Medical Innovation List. MedpageToday 508
42 Dagens Medicin om TLV; genom mekanisk testning kommer insulinpumpar och CGM granskas 640
43 Kammarrätten: Blodsockermätning CGM Minilink ingår i förmånen. TLV fälls igen. 989
44 20% prissänkning från 1 okt på Apidra® måltidsinsulin. Beslut från företag och TLV 813
45 TLVs värdering av förbrukningsartiklar. Nytt dokument från myndigheten 120907 930
46 Insulinpumpbehandling - kurs 6-8/2 i Göteborg för diabetesläkare och diabetessköterskor för barn och tonåringar 661
47 SFDs höstmöte 7-9/11, satellitmöten 703
48 Senaste nytt Nationella Programrådet för Diabetes (NPR). Ordf och proj ledare 778
49 Nationella Programrådet för Diabetes. Bakgrund och syfte. Ledamöter. Första mötet idag i Stockholm 1141
50 Diabetic Emergencies - Diagnosis and Clinical Management: Diabetic Ketoacidosis in Adults. A review 1142

Tidigare Nr

2013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här