Annons

Kliniska

Filtrera rubrik     Visa # 
1 ADA report. What's next in diabetes drugs? The pulse of R&D at ADA 2014 369
2 "Bedömningar som skapar rättslöshet". Debatten fortsätter på SvD Brännpunkt. Körkortsläkarintyg. 547
3 Vården tycker att jag tar för ofta blodsocker - har typ 2 diabetes med 4-5 insulindoser per dag 565
4 Svårt få prispress med biosimilarer, endast 5% lägre pris. Konkurrenter som inte tros leda till någon större prispress. Rapport seminarium Dagens Medicin. 545
5 Charcotfot vid diabetes - tidig misstänkt diagnostik och akut avlastning förhindrar sammanfallet fotvalv. Publiceras efter önskan från patient för att förhindra en liknande händelse 1055
6 Några reflektioner gällande Patientcentrerad- eller personcentrerad vård 2014. Janeth Leksell, vetenskaplig sekr SFSD. 704
7 ISPAD Göteborg, världsbarndiabetesmöte - rekordstort intresse. 751
8 TLV har för lång hållbarhet - även om de inte sparar pengar så anpassar sig myndigheten - och regionerna får ansvaret från 1 april 2015. 555
9 Det självklara blodprovet blodsocker - 1,5 år till diagnos diabetes ställdes. 764
10 TLV försenad två ggr. Rapport om insulinpumpar kommer först i höst 724
11 Medierna i P1 radio tar upp DNs artikel om metformin 763
12 DN-artikeln; överdrivet och onyanserat larm om metformin - oroar sommarpatienter i onödan. Storstockholms diabetesförening informerar. 1269
13 Dagens Nyheter diskuterar på första sidan "Metformin-Förgiftningar" 130627; seriöst? 1274
14 TLV gick bet på insulinpumpar. Dagens Medicin rapporterar. 1041
15 Kritik mot TLV . måste bli öppnare som myndighet. Insändare Dagens Medicin 796
16 Ingrid Larsson, Göteborg, Årets Dietist. Intervju. SBUs Rapport Mat vid Fetma rg, Årets Dietist - Intervju 1105
17 Sverige nummer 9 på EMA-lista över kliniska nyckelstudier i Europa 668
18 Stickskydd för pennkanyl och insulinspruta vid inneliggande diabetespatienter. Nya bestämmelser från 1 maj 2013 1216
19 HbA1c som komplement till Faste-P-Glukos och 2 tim Glukos för diagnostik av typ 2 diabetes. Diabetesforum. Kommer sannolikt att införas prel 140101 1412
20 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 1089
21 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 956
22 Socker-kolhydrater i läkemedel - uppgifter saknas ofta 1057
23 www.diabeteshandboken.se är nu uppdaterad. Peter Fors 1568
24 Stora Höga Vårdcentral, Västra Götaland, bäst medel-HbA1c bland vårdcentraler i Sverige 819
25 Bäst medel-HbA1c 2012 på barndiabetesmottagning utanför universitetssjukhus - varför lyckas vi? 565
26 Barn- och Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset Linköping. Bästa medel-HbA1c 2012 på barndiab mott på universitetssjukhus 562
27 Citydiabetes, Stockholm, typ 1 diabetesmottagning med bäst HbA1c i Sverige dec 2012. Vad är orsaken? 1225
28 Uppföljning av diabetesprojekt i primärvården i Skaraborg. "Ett bättre liv - börja nu". Bo Rylander, distriktsläkare, FOU-enheten, Skövde 708
29 TLV är 2013 en dumsnål myndighet? 831
30 Sanofi launches iPhone glucose monitor, diabetes coaching 1073
31 TLV fick i förra veckan prövningstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten i Stockholm. CGM MiniLink. 534
32 TLV dömd i Kammarräten - synpunkter på deras årsberättelse 659
33 Novo Nordisk will sell its new long-acting insulin Tresiba® (degludec) in Europe at a 60-70 higher percent (premium price) 650
34 TLV har tagit positivt beslut om Omnipod-insulinpump. 1729
35 Pascal "fungerar" nästan ... Skarp fortsatt kritik mot nya dosrecept-ssytemet 685
36 Off label är fokusfråga för patientförening Svenska Diabetsförbundet 2013 779
37 The Most Common Error Made when Using an Insulin Pen 860
38 Insulet gets FDA OK on smaller insulin pump than Omnipod 829
39 Nystartad universitetskurs, Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, vid Uppsala Universitet. Kursledare Janeth Leksell 862
40 Tonåringens stökiga relation till sin diabetes. Erfarenheter. Barndiabetolog Måna Wallensteen 756
41 Litteratur vid nyupptäckt typ 1 diabetes hos barn. Liten genomgång om vad som finns 966
42 Bariatric Surgery Tops Medical Innovation List. MedpageToday 695
43 Dagens Medicin om TLV; genom mekanisk testning kommer insulinpumpar och CGM granskas 793
44 Kammarrätten: Blodsockermätning CGM Minilink ingår i förmånen. TLV fälls igen. 1257
45 20% prissänkning från 1 okt på Apidra® måltidsinsulin. Beslut från företag och TLV 983
46 TLVs värdering av förbrukningsartiklar. Nytt dokument från myndigheten 120907 1109
47 Insulinpumpbehandling - kurs 6-8/2 i Göteborg för diabetesläkare och diabetessköterskor för barn och tonåringar 817
48 SFDs höstmöte 7-9/11, satellitmöten 888
49 Senaste nytt Nationella Programrådet för Diabetes (NPR). Ordf och proj ledare 948
50 Nationella Programrådet för Diabetes. Bakgrund och syfte. Ledamöter. Första mötet idag i Stockholm 1390

Senaste Nr Online!

omsl diabetolognytt

Bla Bok

Tidigare Nr

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här