Annons

Kliniska

Filtrera rubrik     Visa # 
1 ADA report. What's next in diabetes drugs? The pulse of R&D at ADA 2014 415
2 "Bedömningar som skapar rättslöshet". Debatten fortsätter på SvD Brännpunkt. Körkortsläkarintyg. 556
3 Vården tycker att jag tar för ofta blodsocker - har typ 2 diabetes med 4-5 insulindoser per dag 577
4 Svårt få prispress med biosimilarer, endast 5% lägre pris. Konkurrenter som inte tros leda till någon större prispress. Rapport seminarium Dagens Medicin. 556
5 Charcotfot vid diabetes - tidig misstänkt diagnostik och akut avlastning förhindrar sammanfallet fotvalv. Publiceras efter önskan från patient för att förhindra en liknande händelse 1097
6 Några reflektioner gällande Patientcentrerad- eller personcentrerad vård 2014. Janeth Leksell, vetenskaplig sekr SFSD. 720
7 ISPAD Göteborg, världsbarndiabetesmöte - rekordstort intresse. 773
8 TLV har för lång hållbarhet - även om de inte sparar pengar så anpassar sig myndigheten - och regionerna får ansvaret från 1 april 2015. 559
9 Det självklara blodprovet blodsocker - 1,5 år till diagnos diabetes ställdes. 779
10 TLV försenad två ggr. Rapport om insulinpumpar kommer först i höst 744
11 Medierna i P1 radio tar upp DNs artikel om metformin 783
12 DN-artikeln; överdrivet och onyanserat larm om metformin - oroar sommarpatienter i onödan. Storstockholms diabetesförening informerar. 1284
13 Dagens Nyheter diskuterar på första sidan "Metformin-Förgiftningar" 130627; seriöst? 1288
14 TLV gick bet på insulinpumpar. Dagens Medicin rapporterar. 1057
15 Kritik mot TLV . måste bli öppnare som myndighet. Insändare Dagens Medicin 804
16 Ingrid Larsson, Göteborg, Årets Dietist. Intervju. SBUs Rapport Mat vid Fetma rg, Årets Dietist - Intervju 1112
17 Sverige nummer 9 på EMA-lista över kliniska nyckelstudier i Europa 682
18 Stickskydd för pennkanyl och insulinspruta vid inneliggande diabetespatienter. Nya bestämmelser från 1 maj 2013 1229
19 HbA1c som komplement till Faste-P-Glukos och 2 tim Glukos för diagnostik av typ 2 diabetes. Diabetesforum. Kommer sannolikt att införas prel 140101 1418
20 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 1095
21 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 961
22 Socker-kolhydrater i läkemedel - uppgifter saknas ofta 1077
23 www.diabeteshandboken.se är nu uppdaterad. Peter Fors 1611
24 Stora Höga Vårdcentral, Västra Götaland, bäst medel-HbA1c bland vårdcentraler i Sverige 827
25 Bäst medel-HbA1c 2012 på barndiabetesmottagning utanför universitetssjukhus - varför lyckas vi? 574
26 Barn- och Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset Linköping. Bästa medel-HbA1c 2012 på barndiab mott på universitetssjukhus 568
27 Citydiabetes, Stockholm, typ 1 diabetesmottagning med bäst HbA1c i Sverige dec 2012. Vad är orsaken? 1244
28 Uppföljning av diabetesprojekt i primärvården i Skaraborg. "Ett bättre liv - börja nu". Bo Rylander, distriktsläkare, FOU-enheten, Skövde 714
29 TLV är 2013 en dumsnål myndighet? 836
30 Sanofi launches iPhone glucose monitor, diabetes coaching 1093
31 TLV fick i förra veckan prövningstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten i Stockholm. CGM MiniLink. 537
32 TLV dömd i Kammarräten - synpunkter på deras årsberättelse 674
33 Novo Nordisk will sell its new long-acting insulin Tresiba® (degludec) in Europe at a 60-70 higher percent (premium price) 654
34 TLV har tagit positivt beslut om Omnipod-insulinpump. 1781
35 Pascal "fungerar" nästan ... Skarp fortsatt kritik mot nya dosrecept-ssytemet 695
36 Off label är fokusfråga för patientförening Svenska Diabetsförbundet 2013 791
37 The Most Common Error Made when Using an Insulin Pen 874
38 Insulet gets FDA OK on smaller insulin pump than Omnipod 844
39 Nystartad universitetskurs, Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, vid Uppsala Universitet. Kursledare Janeth Leksell 870
40 Tonåringens stökiga relation till sin diabetes. Erfarenheter. Barndiabetolog Måna Wallensteen 762
41 Litteratur vid nyupptäckt typ 1 diabetes hos barn. Liten genomgång om vad som finns 976
42 Bariatric Surgery Tops Medical Innovation List. MedpageToday 710
43 Dagens Medicin om TLV; genom mekanisk testning kommer insulinpumpar och CGM granskas 801
44 Kammarrätten: Blodsockermätning CGM Minilink ingår i förmånen. TLV fälls igen. 1275
45 20% prissänkning från 1 okt på Apidra® måltidsinsulin. Beslut från företag och TLV 991
46 TLVs värdering av förbrukningsartiklar. Nytt dokument från myndigheten 120907 1114
47 Insulinpumpbehandling - kurs 6-8/2 i Göteborg för diabetesläkare och diabetessköterskor för barn och tonåringar 824
48 SFDs höstmöte 7-9/11, satellitmöten 903
49 Senaste nytt Nationella Programrådet för Diabetes (NPR). Ordf och proj ledare 956
50 Nationella Programrådet för Diabetes. Bakgrund och syfte. Ledamöter. Första mötet idag i Stockholm 1406

Senaste Nr Online!

omsl diabetolognytt

Bla Bok

Tidigare Nr

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här