Kliniska

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Resa 2 mån till Hanoi, Vitetnam. Sköterskors hälsofrämjande arbete. Magisteruppsats. 13
2 ADA report. What's next in diabetes drugs? The pulse of R&D at ADA 2014 590
3 "Bedömningar som skapar rättslöshet". Debatten fortsätter på SvD Brännpunkt. Körkortsläkarintyg. 618
4 Vården tycker att jag tar för ofta blodsocker - har typ 2 diabetes med 4-5 insulindoser per dag 644
5 Svårt få prispress med biosimilarer, endast 5% lägre pris. Konkurrenter som inte tros leda till någon större prispress. Rapport seminarium Dagens Medicin. 647
6 Charcotfot vid diabetes - tidig misstänkt diagnostik och akut avlastning förhindrar sammanfallet fotvalv. Publiceras efter önskan från patient för att förhindra en liknande händelse 1337
7 Några reflektioner gällande Patientcentrerad- eller personcentrerad vård 2014. Janeth Leksell, vetenskaplig sekr SFSD. 856
8 ISPAD Göteborg, världsbarndiabetesmöte - rekordstort intresse. 881
9 TLV har för lång hållbarhet - även om de inte sparar pengar så anpassar sig myndigheten - och regionerna får ansvaret från 1 april 2015. 605
10 Det självklara blodprovet blodsocker - 1,5 år till diagnos diabetes ställdes. 861
11 TLV försenad två ggr. Rapport om insulinpumpar kommer först i höst 841
12 Medierna i P1 radio tar upp DNs artikel om metformin 877
13 DN-artikeln; överdrivet och onyanserat larm om metformin - oroar sommarpatienter i onödan. Storstockholms diabetesförening informerar. 1373
14 Dagens Nyheter diskuterar på första sidan "Metformin-Förgiftningar" 130627; seriöst? 1398
15 TLV gick bet på insulinpumpar. Dagens Medicin rapporterar. 1148
16 Kritik mot TLV . måste bli öppnare som myndighet. Insändare Dagens Medicin 859
17 Ingrid Larsson, Göteborg, Årets Dietist. Intervju. SBUs Rapport Mat vid Fetma rg, Årets Dietist - Intervju 1195
18 Sverige nummer 9 på EMA-lista över kliniska nyckelstudier i Europa 770
19 Stickskydd för pennkanyl och insulinspruta vid inneliggande diabetespatienter. Nya bestämmelser från 1 maj 2013 1308
20 HbA1c som komplement till Faste-P-Glukos och 2 tim Glukos för diagnostik av typ 2 diabetes. Diabetesforum. Kommer sannolikt att införas prel 140101 1476
21 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 1140
22 Drömmen om jämlik vård för patienter med diabetes fick sig en törn vid TLVS presentation på Diabetesforum 22/3 i Stockholm 1037
23 Socker-kolhydrater i läkemedel - uppgifter saknas ofta 1202
24 www.diabeteshandboken.se är nu uppdaterad. Peter Fors 1885
25 Stora Höga Vårdcentral, Västra Götaland, bäst medel-HbA1c bland vårdcentraler i Sverige 875
26 Bäst medel-HbA1c 2012 på barndiabetesmottagning utanför universitetssjukhus - varför lyckas vi? 605
27 Barn- och Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset Linköping. Bästa medel-HbA1c 2012 på barndiab mott på universitetssjukhus 603
28 Citydiabetes, Stockholm, typ 1 diabetesmottagning med bäst HbA1c i Sverige dec 2012. Vad är orsaken? 1411
29 Uppföljning av diabetesprojekt i primärvården i Skaraborg. "Ett bättre liv - börja nu". Bo Rylander, distriktsläkare, FOU-enheten, Skövde 760
30 TLV är 2013 en dumsnål myndighet? 885
31 Sanofi launches iPhone glucose monitor, diabetes coaching 1227
32 TLV fick i förra veckan prövningstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten i Stockholm. CGM MiniLink. 568
33 TLV dömd i Kammarräten - synpunkter på deras årsberättelse 759
34 Novo Nordisk will sell its new long-acting insulin Tresiba® (degludec) in Europe at a 60-70 higher percent (premium price) 685
35 TLV har tagit positivt beslut om Omnipod-insulinpump. 2079
36 Pascal "fungerar" nästan ... Skarp fortsatt kritik mot nya dosrecept-ssytemet 735
37 Off label är fokusfråga för patientförening Svenska Diabetsförbundet 2013 842
38 The Most Common Error Made when Using an Insulin Pen 957
39 Insulet gets FDA OK on smaller insulin pump than Omnipod 936
40 Nystartad universitetskurs, Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv, vid Uppsala Universitet. Kursledare Janeth Leksell 921
41 Tonåringens stökiga relation till sin diabetes. Erfarenheter. Barndiabetolog Måna Wallensteen 804
42 Litteratur vid nyupptäckt typ 1 diabetes hos barn. Liten genomgång om vad som finns 1024
43 Bariatric Surgery Tops Medical Innovation List. MedpageToday 793
44 Dagens Medicin om TLV; genom mekanisk testning kommer insulinpumpar och CGM granskas 834
45 Kammarrätten: Blodsockermätning CGM Minilink ingår i förmånen. TLV fälls igen. 1392
46 20% prissänkning från 1 okt på Apidra® måltidsinsulin. Beslut från företag och TLV 1032
47 TLVs värdering av förbrukningsartiklar. Nytt dokument från myndigheten 120907 1158
48 Insulinpumpbehandling - kurs 6-8/2 i Göteborg för diabetesläkare och diabetessköterskor för barn och tonåringar 861
49 SFDs höstmöte 7-9/11, satellitmöten 992
50 Senaste nytt Nationella Programrådet för Diabetes (NPR). Ordf och proj ledare 988

Bla Bok

Tidigare Nr

omsl diabetolognytt

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här