Annons

Pressreleaser

Filtrera rubrik     Visa # 
# Rubrik Träffar
1 Marcus Lind, Christian Benedict, Niklas Björkström och Stefan Romeo får var och en DKK 5 miljoner för forskning 8
2 Insulin 100 E/ml, 200 E/ml och nu Toujeo® (Lantus 300 E/ml i 300 E/ml) 13
3 Sveriges största landsting SLL och landstingsråd Ella Bohlin inför förbättringar från 1/5 vid förskrivning av diabeteshjälpmedel. Patient-upprop i Sthlm 70
4 MyFoot Diabetes: Vår(d)ens första app för fötter släpps fri 204
5 Erik Renström vid Lunds universitet tilldelas The Knud Lundbeck Award på SSSD 26/4. 106
6 Årets kvalitetsförbättrare 2015 är diabetessjuksköterska Anna Garmo, Dalarna 158
7 Gunilla Thelin årets diabetessjuksköterska. Stipendier till Marina Stenbäck och Johan Fischier. 179
8 DreaMed Diabetes technology to be used in Medtronic insulin pump 210
9 "Bra diabetesvård kan bli ännu bättre". Fredrik Löndahl, ordrf patientorganisationen Svenska Diabetesförbundet 252
10 Årets dietist Lena Ljungkrona-Falk kämpar för jämlik vård och fler tjänster 230
11 Type 1 diabetes market to double to 2023 237
12 Patientföreningen Svenska Diabetesförbundet skickar kondoleansbrev med anledning av Max Stenbecks hastiga bortgång i diabetes 312
13 Landstingens överskott 2014 blev drygt 3 miljarder SEK. 295
14 Helt ny unik webbutbildning. Äldre med diabetes. Kompetensutveckling och stöd för omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, hemsjukvård och vårdboende. SKL, Nationellt Programråd för Diabetes NPR. 427
15 Ny överenskommelse om läkemedelskostnader 2015 stat och SKL. 22,5 miljarder SEK. Bidrar till modern och effektiv hälso- och sjukvård- 259
16 Tresiba® (insulin degludek) godkänt i EU för också användning för barn 1-17 år. 341
17 Försök med injicerat GAD-vaccin direkt i lymfkörtel. Ny Diamyd-studie startas. 420
18 Ny fjärrkontrollerad insulinpump med förfyllda ampuller. Accu-Check Insight. 653
19 Socialstyrelsen; 27 miljoner SEK ges 2015 till kunskapsbaserad person-centrerad vård ska hjälpa patienter med diabetes, livslpng sjukdom. 297
20 Nationella Riktlinjer för diabetes 2015. Nu online på Socialstyrelsens www. 35 000 individer har för högt BT. 27 000 har för högt HbA1c 383
21 Översiktskurs i endokrina folksjukdomar – diabetes mellitus. SK kurs för läkare, Sthlm 4-8/5 400
22 36 forskningsår diabetes. Novo Nordisk och Karolinska. 484
23 Nytt nummer av DiabetologNytt finns utlagt på www 445
24 TLV förändrar allmänna råd om ekonomiska utvärderingar 435
25 FDA USA permits marketing of first system of mobile medical apps for continuous glucose monitoring 527
26 Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris till yngre barndiabetesforskare i Sverige. 50 000 SEK. Nominering till 15/5 360
27 Regeringen och SKL sluter överenskommelse om kunskapsstöd inom hälso- och sjukvården. 30 miljoner på livslånga sjukdomar 462
28 Skandinaviska Diabetes mötet SSSD i Oslo 24-26/4. 596
29 25 miljoner till diabetes-transplantations-forskning i Uppsala, Per-Ola Carlsson. 587
30 EU-kommissionen godkänner Trulicity®, en ny behandling av typ 2-diabetes som tas en gång i veckan i en förfylld penna GLP1-analog 411
31 Trajenta DPP4-hämmare ingår i högkostnadsskyddet. TLV 594
32 Principles to guide type 2 diabetes care. Lancet. Online dokument 69 sidor. 488
33 IDF Atlas. Europe´s 47 Countries. More Actions Needed, Also in Sweden. Läs hela raporten online 496
34 Stora orättvisor inom diabetesvården. Världsdiabetesdagen. Många olika press releaser. 603
35 Öppet brev från nationella Diabetes Teamet. Världsdiabetesdagen. "Ta tillbaka taktpinnen Gabriel Wikström!" Bättre och mer jämlik diabetesvård! 344
36 Molnbaserad tjänst hjälper personer med diabetes att lättare överföra, förstå och dela sina glukosvärden, insulindoser och fysisk aktivitet. Diasend. 564
37 Appen MyFoot, diabetes vann APPlicera Hälsa tävling. 50 000 SEK till Göteborg 791
38 Novos fetma-patienter I Europa finns i Storbritanniens privata marknad - och satsar på försäljning utan subvention 474
39 Europeiska läkemdelsmyndigheten vill främja utveckling av biosimilarer 465
40 8 vanligaste språken i Sverige får info om generika. LMV TLV 618
41 Föredrag från SFDs höstmöte 9-10/10 finns nu som pdf-bilder på www 489
42 Ella Bohlin nytt landstingsråd och första i Sverige med ansvar för diabetes, i Stockholm 576
43 Idag publiceras Information från Läkemedelsverket om att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel 385
44 Symposium on Molecular and Physiological Aspects of Diabetes Mellitus November 21, 2014, Sthlm, Ingen kostnad. 380
45 Regeringen igår; Mindre pengar behövs närmaste 2-3 åren till läkemedelsförmånen och läkemedel 2015 592
46 Årets kliniska Diabetesavhandling Eva Olausson, prekliniska Gustaf Christoffersson. Årets diabetolog Gun Forsander och Peter Fors. SFDs höstmöte 9/10 556
47 Knut Dahl-Jörgensen, Oslo Universitet, Norge, tilldelas Johnny Ludvigsson-priset 2014. Maria Faresjö får pris som yngre diabetesforskare 664
48 Nu finns webbcasts. Jämlik vård 9-10/10 i Sthlm. SFDs höstmöte. Nu finns inspelade filmer från många av föreläsningarna on line på www och utan lösenord 422
49 Jämlik vård. Poetiskt referat från SFDs höstmöte i Sthlm 9-10/10. Ordf Mona Landin-Olsson. "...Vi får bilda multidisciplinära lag. Och i vården ta nya tag" 370
50 Höstnumret av DiabetologNytt finns nu online. CGM riktlinjer sid 179 619
 
<< Första < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Sista >>
Sida 1 av 14

Sök i Dagensdiabetes 2064 sidor:

Sök:

Bla Bok