Annons

Forskning

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Insulinpump vid T1DM ger fördubblad livslängd. Utdata NDR. BMJ 150
2 Lågt socioekonomiskt index (utbildning/ekonomi) hälsorisk för patienter med T2DM, debut 9 år tidigare. Avh Araz Rawshani. NDR-utdata. 57
3 Tillväxtfaktor kontrollerar fettupptaget redan i fosterstadiet, ökad kunskap kring fetma, T2DM. Ulf Eriksson får Läkaresällskapets jubileumspris 63
4 Socialstyrelsen publicerar slutversion av Gränsvärden för graviditetsdiabetes 160
5 AdDA Report. Insulin pump settings ideal for maintaining glucose levels with artificial pancreas 239
6 ADA Report. Injektion av stamceller i låret kan leda till ny behandling av typ 1-diabetes. Små orienterande studier. 168
7 ADA Report. Dysglycemic extremes affect different brain regions in adolescents with type 1 diabetes 235
8 VADT T2DM 10 yeaqrs cut CV disease and safe with modern therapy for HbA1c. N Engl J Med 255
9 EMA och Läkemedelsverket granskar risker med SGLT2-hämmare 296
10 ADA Rapport. Avslutning och sammanfattning på svenska 320
11 Dödlighet i hjärtkärlsjukdom 1986-2002 53% lägre män, 52% lägre kvinnor. Lena Björck, Gbg. Plos One 221
12 ADA Report. Babies of Obese Moms are Programmed for Obesity in Utero. Studying stem cells 246
13 ADA Report. Obstructive Sleep Apnea Common in Type 1 Diabetes 275
14 ADA Report. A new long-acting insulin from Lilly for T2DM and Data from Novo´s Combo Inj Tresiba-Victoza for T2DM 159
15 ADA Report. Important Landmark Study in Diabetes: 1995 to 2015 270
16 ADA Report. Four Diabetic Ketoacidosis Episodes Triple Risk of Early DeathWithin 5 Years 266
17 ADA Report. New powerful way to treat high cholesterol, PCSK9 inhibitors 294
18 ADA Report. Can not having enough to eat lead to poor diabetes management, high HbA1c, study finds food insecurity affects glycemic control and vegetable consumption, in Latinos in US. 129
19 ADA Report. GLP-1 alter how the brain responds to food. 266
20 ADA Report. T1DM 30-40 years could be candidates for statins 260
21 ADA Report. TECOS, sitagliptin. No increased cardiovascular risk and without negative effects on pancreas. 180
22 ADA Report. New info to FDA from Medtr 640G, European user evaluation study, HbA1c reduced, insulin suspend delivery and insulin reduced 132
23 ADA Report. GLP1-analog Lyxumia® (lixisenatide) Demonstrated Cardiovascular Safety in People with Type 2 Diabetes and High CV Risk. ELIXA study 199
24 ADA Report. Launching Joint Statement and Guidance Document on Diabetes Self-Management Education and Support. Diab Care 137
25 ADA Report Looking to the Future in Beta Cell Replacement and Transplantation 267
26 ADA Report. Many roles of "new" hormon adiponectin 278
27 ADA Report. Debate controversies in diabetic foot care 272
28 ADA Report. The Skyline of Hot Topic. The most popular diabetic search words in number of abstracts 275
29 ADA Report. Articifial pancreas moving toward pediatric use. Close loop insulin pumps. 277
30 ADA Report, Debate. The Value of new insulins, formulations and concentratens? 279
31 ADA Report. The development time and cost of a new diabetic drug treatment year 2015. 268
32 ADA Introduction Report. 50 years of Diabetes Research and Treatment, Perspectives from doctors, researchers and patients. 131
33 IMPROVE-IT. "Spec god effekt f pat m DM, bekräftar LDL-hypotes och Ezetrol som tillägg bör leda till översyn av beh rekomm", säger prof Lars Rydén, Karolinska. 174
34 IMPROVE-IT Published: Study Shows Benefit of Lowering LDL With Ezetimibe (Ezetrol®) in acute coronary syndrome patients. N Engl J Med 169
35 Släppt idag. Värdebaserad uppföljning av diabetesvård i Sverige 660 000 patienter– nya uppföljningssystem. 303
36 American Diabetes Association ADA report. AstraZeneca presents 86 drug-related abstracts from their diabetes portfolio. Press release 156
37 3 years earlier type 2 diabetes detection 40-69 years old tied to 11% fewer heart problems. Diab Care 267
38 50% ökad risk för blodsockerfall efter överviktsoperation gastric by pass. Uppsala Akademiska sjukhus. European Journal of Endocrinology 183
39 Bionic Pancreas' Research Brings Device Closer to Real Life. Report from AACE US Annual Scientific and Clinical Congre 151
40 Metformin may prevent 21% lower risk open-angle glaucoma in type 2 diabetes patients. 150.000 patients 10 years. 149
41 Are Postprandial Levels in T1 Patients Impacted by More Than Carbohydrates? Protein, fat, and the glycemic index may be factors in postprandial glucose levels as well according to CGMS data. Diab Care 172
42 Fetma hos gravida ökar komplikationerna hos både mor, grav diab, hypertoni, etc och barn med högre vikt etc. Marie Berg. Obesity Reviews. 167
43 Trulicity GLP1-analog ingår i högkostnadsskyddet med begränsning 344
44 Link observed between waist size and traffic-noise pollution. Swedish Study. Occupational and Environmental Medicine, a journal from The BMJ. 164
45 ”Svensk läkemedelsanvändning på väg att bli omodern”. Debattinlägg LIF. 384
46 European researchers developing implantable, insulin-controlling capsule to fight diabetes, can be used up to 5 years. 208
47 Insulin Pump Benefits and Risks 2015. A Joint Statement from EASD and ADA Diabetes technology Working Group. Diab care 250
48 Kunskap om hur typ 2-diabetes utvecklas vid Karolinska. Per-Olof Berggren. PNAS 379
49 Type 1 Diabetes at a Crossroads. Series of articles. Diab Care June 395
50 HbA1c > 70 mmol/mol från drygt 30 % till 13 % på ett år. Typ 1 diabetes. Skaraborgs projekt. HISSEN 594

Bla Bok

Tidigare Nr

 

DBNytt1-15

 

omslag


omslagEASD lite

 

omsl diabetolognytt

 

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

 

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här