Forskning

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Typ 1 diabetes. Återstående förväntad livslängd i olika åldersgrupper. Större ökning hos personer med T1DM än hos hela befolkningen 2005-2010. NDR 28
2 5 ggr bättre överlevnad vid HbA1c under 52 jfrt med 83. Vad informerar vi utifrån gårdagens artikel våra patienter och chefer. Twitter-insändare 51
3 5 Times Better Cardiovascular Mortality with Better HbA1c in T1DM. 14 Year Study. NDR. N Engl J Med 49
4 Ytterligare satsningar på bra diabetesvård krävs. Press release från patientorganisationen Sv Diab förbundet. N Engl J Med-artikeln 41
5 Ökad dödlighet vid typ 1-diabetes även vid välreglerat blodsocker. NDR. N Engl J Med 59
6 Vävnadsläkning är ett potentiellt nytt mål i behandlingen av hjärtkärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes. Andreas Edsfeldt. Ny forskning från Lunds universitet. 43
7 ”Bromsa typ 2 diabetesepidemin nu!” Upprop-debattinlägg. Nationell diabetesplan. Ordf Nationella Diabetesteamet. 88
8 4000 skånska fötter ska analyseras - ger bättre diabetesvård. 3,7 MSEK från Vinnova. 103
9 Världsdiabetesdagen 14/11. Flera byggnader i blått över hela Sverige inkl Lund 94
10 Ny upptäckt om sockerupptag i brunt fett - kan bota typ 2-diabetes? Journal of Cell Biology. Tore Bengtsson, Sthlm 86
11 FDA approval for next-gen artificial pancreas tech for blood glucose monitoring system. Dexcom and Medtronic 103
12 Recension av VANANS MAKT – varför vi gör som vi gör och hur vi kan ändra på det? Författare Charles Duhigg 78
13 Studie förklarar kopplingen mellan cilier och typ 2 diabetes. Svensk studie, P-O Berggren. Nature Communications 74
14 Riksrevisionen sågar primärvårdens vårdval. Har drabbat patienter med diabetes. 141
15 Insulinproduktion vid typ 1 diabetes efter behandling med stamceller. Uppsala, Per-Ola Carlsson 202
16 Daylight Saving Time poses threat to patients using computerized insulin pumps. J Diabetes Sci Technol. 2014;10.1177/ 113
17 Rolf Luft Award och Symposium juni 2014, Sthlm. Referat. Prof Kerstin Brismar m fl 217
18 SFD:s pris för årets prekliniska avhandling, Gustaf Christoffersson. Mekanismer för blodkärlstillväxt betacells-transplantation. 80
19 More Attention to CVD Risk Assessment in T1DM Urged. ADA and AHA. Diab Care Oct. 106
20 Barndiabetesfondens 25-årsjubileum. Prof Johnny Ludvigsson ser 25 år Framåt och Bakåt. Referat 197
21 Rapport från EASD; kring kost och diabetes. 190
22 Psykiatrin har ansvar för att upptäcka somatisk ohälsa! Vårdprogram i sin helhet på www. Läkartidningens rapport från SFDs höstmöte. 115
23 Diabetes Management Advice Provided for Child Care Setting Position statement discusses related challenges, provides management recommendations. ADA Statement. Diab Care Oct 480
24 Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård. SFDs höstmöte 9-10/10. Referat. Pdf-filer på föreläsningar 249
25 Autoantikroppar överförs till fostret under graviditeten. Laron, Childrens Medical Center, Israel. Kommentar prof Åke Lernmark 145
26 Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index - hela listan med alla 21 län 159
27 Nytt stort genombrott mot diabetes typ 1; massproduktion av stamceller hos möss. Doug Melton, Harvard. 315
28 More often HbA1c testing will give better HbA1c. Diab Care 193
29 Nya rön om hur insulinfrisättningen hämmas vid typ 2-diabetes. Anders Tengholm, Uppsala. Diabetologia. 263
30 EASD: Type 2 Diabetes plus Ischemic Heart Disease Can Predict Mortality. Anna Norhammar, Karolinska. 5265 patients. 166
31 EASD: Non-albuminuric chronic kidney disease in Type 1 Diabetes Patients Increasing 193
32 EASD: Diabetic Peripheral Neuropathy and the Risk of Falling on Stairs 191
33 Nya rön om mekanismerna bakom utvecklingen av typ 2 diabetes, tvillingstudie, Charlotte Ling. 220
34 180 miljoner till excellenta diabetesforkskare och naturvetare. Knut och Alice Wallenberg stiftelse. 206
35 Forskning om träning och fett prisas. Tina Rönn, Lund. Carl Ludwig Award 242
36 EASD. Hypoglykemi bland patienter med diabetes typ 1 och 2 underrapporteras. Prospektiv och retrospektiv studie. 27.000 patienter. 204
37 Exercise was tied to lower type 2 diabetes risk, but association was highest in those with low genetic risk and best for men. Diabetologia. 168
38 EASD. Annan riskmarkör än LDL viktig vid T1DM, NDR data 330
39 Kvinnor med högt blodtryck får inte samma behandling som män, kvinnor med diabetes får ej ACE-hämmare. Avhandling. Charlotta Ljungman. Göteborg 207
40 EASD Congres Highlights. Webcasts. Se föredrag och symposier online på www eller smartphone 251
41 Kort summering från FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) konferensen i Wien 12-13/9, dagarna före EASD 286
42 Rapport från Internationella Barndiabetesmötet, ISPAD, Toronto, Canada. Frida Sundberg 287
43 EASD. Insulinceller producerar glukagon hos människa. 301
44 EASD. Diabetes Device Regulation EASD and ADA, draft statements on standard blood glucose monitors, continuous glucose monitors, and other diabetes devices. 296
45 EASD. Insulin Pump Use Cuts Cardiovascular Deaths Compared With Pens. New NDR data Sweden. 319
46 EASD. Sverige bäst på diabetesvård i Europa - men handlingsprogram för att förebygga typ 2 diabetes behövs 227
47 EASD. Sverige och Skåne klarar diabetiker och andra gravida lika bra som för friska. Mona Landin-Olsson 245
48 EASD 2014 Det finns kopplingar mellan vilka bakterier vi har i tarmarna och risken för att utveckla typ 2 diabetes. Svensk forskare. Fredrik Bäckhed. 245
49 Dexcom G4 CGM System gives better precision and user-friendly than Enlite Guardian Real-Time System. Diabetes Technology & Therapeutics Oct 2014 218
50 EASD. Management of T2DM, a Patient-centered Approach, Together with ADA. PP-files on line and free 211

Bla Bok

Tidigare Nr

omsl diabetolognytt

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här