Forskning

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Rapport från EASD; kring kost och diabetes. 60
2 Psykiatrin har ansvar för att upptäcka somatisk ohälsa! Vårdprogram i sin helhet på www. Läkartidningens rapport från SFDs höstmöte. 42
3 Diabetes Management Advice Provided for Child Care Setting Position statement discusses related challenges, provides management recommendations. ADA Statement. Diab Care Oct 126
4 Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård. SFDs höstmöte 9-10/10. Referat. Pdf-filer på föreläsningar 96
5 Autoantikroppar överförs till fostret under graviditeten. Laron, Childrens Medical Center, Israel. Kommentar prof Åke Lernmark 58
6 Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index - hela listan med alla 21 län 63
7 Nytt stort genombrott mot diabetes typ 1; massproduktion av stamceller hos möss. Doug Melton, Harvard. 181
8 More often HbA1c testing will give better HbA1c. Diab Care 79
9 Nya rön om hur insulinfrisättningen hämmas vid typ 2-diabetes. Anders Tengholm, Uppsala. Diabetologia. 158
10 EASD: Type 2 Diabetes plus Ischemic Heart Disease Can Predict Mortality. Anna Norhammar, Karolinska. 5265 patients. 88
11 EASD: Non-albuminuric chronic kidney disease in Type 1 Diabetes Patients Increasing 94
12 EASD: Diabetic Peripheral Neuropathy and the Risk of Falling on Stairs 90
13 Nya rön om mekanismerna bakom utvecklingen av typ 2 diabetes, tvillingstudie, Charlotte Ling. 121
14 180 miljoner till excellenta diabetesforkskare och naturvetare. Knut och Alice Wallenberg stiftelse. 114
15 Forskning om träning och fett prisas. Tina Rönn, Lund. Carl Ludwig Award 137
16 EASD. Hypoglykemi bland patienter med diabetes typ 1 och 2 underrapporteras. Prospektiv och retrospektiv studie. 27.000 patienter. 124
17 Exercise was tied to lower type 2 diabetes risk, but association was highest in those with low genetic risk and best for men. Diabetologia. 99
18 EASD. Annan riskmarkör än LDL viktig vid T1DM, NDR data 199
19 Kvinnor med högt blodtryck får inte samma behandling som män, kvinnor med diabetes får ej ACE-hämmare. Avhandling. Charlotta Ljungman. Göteborg 128
20 EASD Congres Highlights. Webcasts. Se föredrag och symposier online på www eller smartphone 144
21 Kort summering från FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) konferensen i Wien 12-13/9, dagarna före EASD 192
22 Rapport från Internationella Barndiabetesmötet, ISPAD, Toronto, Canada. Frida Sundberg 176
23 EASD. Insulinceller producerar glukagon hos människa. 182
24 EASD. Diabetes Device Regulation EASD and ADA, draft statements on standard blood glucose monitors, continuous glucose monitors, and other diabetes devices. 203
25 EASD. Insulin Pump Use Cuts Cardiovascular Deaths Compared With Pens. New NDR data Sweden. 187
26 EASD. Sverige bäst på diabetesvård i Europa - men handlingsprogram för att förebygga typ 2 diabetes behövs 146
27 EASD. Sverige och Skåne klarar diabetiker och andra gravida lika bra som för friska. Mona Landin-Olsson 149
28 EASD 2014 Det finns kopplingar mellan vilka bakterier vi har i tarmarna och risken för att utveckla typ 2 diabetes. Svensk forskare. Fredrik Bäckhed. 147
29 Dexcom G4 CGM System gives better precision and user-friendly than Enlite Guardian Real-Time System. Diabetes Technology & Therapeutics Oct 2014 133
30 EASD. Management of T2DM, a Patient-centered Approach, Together with ADA. PP-files on line and free 101
31 EASD. Low C-peptide levels may predict diabetic complications, poor metabolic control in T1DM 135
32 EASD: Insulin Pumps Reduce 29% Mortality, 43% Fatal CVD Risk. NDR Soffia Gudbjornsdottir 166
33 EASD. Call for Better Diabetic Retinopathy Screening in Pregnancy 128
34 EASD. Probiotics Cut Autoimmunity 33% in Infants at Risk for Type 1 Diabetes 426
35 EASD. Juleen Zierath, professor vid Karolinska institutet, blir nästa på tur att ta över ordförandeskapet för det europeiska diabetessällskapet EASD 2015 143
36 EASD. Still No Heart Risks With Lantus in ORIGINALE, 8,5 year, follow-up after Origin. 148
37 Statins May Protect against Microvascular Complications of Diabetes. the Lancet. 145
38 Intensive glycaemic control shows ischaemic heart disease benefit. The Lancet Oct 2014 238
39 Rapport från internationella barndiabetesmötet i Toronto, ISPAD. Frida Sundberg on-line 295
40 Postkonferens 23/10 Sthlm, höjdpunkter från ADA och EASD, SFD och Dagens Medicin. Fritt deltagande för SFD medlem 254
41 Ozurdex-behandling vid diabetiskt makulaödem som nu godkänts av Europeiska kommissionen. 263
42 Bättre blodtryck när patienter styrde medicineringen. JAMA 263
43 Breakfast Each Day May Keep Type 2 Diabetes Away. PLOS Medicine 260
44 Tidigare upptäckt av ögonskador - genom synfältsundersökning. Avhandling Lund, Karl-Johan Hellgren. 270
45 Start av specialistsjuksköterskeutbildning inriktning Diabetes vid Uppsala Universitet. 305
46 Diabetesformen MODY – hur många missar vi? 382
47 Statement; AHA and ADA: CV risk assessment, monitoring essential for patients with type 1 diabetes 269
48 Hyperglycemia during emergency hospital admissions predicts type 2 diabetes risk. PLOS Medicine 267
49 Forskare hittar protein som hejdar typ 2 diabetesutveckling hos möss 417
50 Pimafolkets i USA dubbla börda, 38% har typ 2 diabetes. 362

Bla Bok

Tidigare Nr

omsl diabetolognytt

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här