Forskning

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Barndiabetesfondens 25-årsjubileum. Prof Johnny Ludvigsson ser 25 år Framåt och Bakåt. Referat 36
2 Rapport från EASD; kring kost och diabetes. 72
3 Psykiatrin har ansvar för att upptäcka somatisk ohälsa! Vårdprogram i sin helhet på www. Läkartidningens rapport från SFDs höstmöte. 48
4 Diabetes Management Advice Provided for Child Care Setting Position statement discusses related challenges, provides management recommendations. ADA Statement. Diab Care Oct 176
5 Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård. SFDs höstmöte 9-10/10. Referat. Pdf-filer på föreläsningar 109
6 Autoantikroppar överförs till fostret under graviditeten. Laron, Childrens Medical Center, Israel. Kommentar prof Åke Lernmark 61
7 Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index - hela listan med alla 21 län 67
8 Nytt stort genombrott mot diabetes typ 1; massproduktion av stamceller hos möss. Doug Melton, Harvard. 201
9 More often HbA1c testing will give better HbA1c. Diab Care 86
10 Nya rön om hur insulinfrisättningen hämmas vid typ 2-diabetes. Anders Tengholm, Uppsala. Diabetologia. 164
11 EASD: Type 2 Diabetes plus Ischemic Heart Disease Can Predict Mortality. Anna Norhammar, Karolinska. 5265 patients. 95
12 EASD: Non-albuminuric chronic kidney disease in Type 1 Diabetes Patients Increasing 101
13 EASD: Diabetic Peripheral Neuropathy and the Risk of Falling on Stairs 95
14 Nya rön om mekanismerna bakom utvecklingen av typ 2 diabetes, tvillingstudie, Charlotte Ling. 125
15 180 miljoner till excellenta diabetesforkskare och naturvetare. Knut och Alice Wallenberg stiftelse. 119
16 Forskning om träning och fett prisas. Tina Rönn, Lund. Carl Ludwig Award 141
17 EASD. Hypoglykemi bland patienter med diabetes typ 1 och 2 underrapporteras. Prospektiv och retrospektiv studie. 27.000 patienter. 128
18 Exercise was tied to lower type 2 diabetes risk, but association was highest in those with low genetic risk and best for men. Diabetologia. 103
19 EASD. Annan riskmarkör än LDL viktig vid T1DM, NDR data 209
20 Kvinnor med högt blodtryck får inte samma behandling som män, kvinnor med diabetes får ej ACE-hämmare. Avhandling. Charlotta Ljungman. Göteborg 134
21 EASD Congres Highlights. Webcasts. Se föredrag och symposier online på www eller smartphone 149
22 Kort summering från FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) konferensen i Wien 12-13/9, dagarna före EASD 195
23 Rapport från Internationella Barndiabetesmötet, ISPAD, Toronto, Canada. Frida Sundberg 182
24 EASD. Insulinceller producerar glukagon hos människa. 187
25 EASD. Diabetes Device Regulation EASD and ADA, draft statements on standard blood glucose monitors, continuous glucose monitors, and other diabetes devices. 207
26 EASD. Insulin Pump Use Cuts Cardiovascular Deaths Compared With Pens. New NDR data Sweden. 196
27 EASD. Sverige bäst på diabetesvård i Europa - men handlingsprogram för att förebygga typ 2 diabetes behövs 149
28 EASD. Sverige och Skåne klarar diabetiker och andra gravida lika bra som för friska. Mona Landin-Olsson 153
29 EASD 2014 Det finns kopplingar mellan vilka bakterier vi har i tarmarna och risken för att utveckla typ 2 diabetes. Svensk forskare. Fredrik Bäckhed. 153
30 Dexcom G4 CGM System gives better precision and user-friendly than Enlite Guardian Real-Time System. Diabetes Technology & Therapeutics Oct 2014 139
31 EASD. Management of T2DM, a Patient-centered Approach, Together with ADA. PP-files on line and free 105
32 EASD. Low C-peptide levels may predict diabetic complications, poor metabolic control in T1DM 142
33 EASD: Insulin Pumps Reduce 29% Mortality, 43% Fatal CVD Risk. NDR Soffia Gudbjornsdottir 175
34 EASD. Call for Better Diabetic Retinopathy Screening in Pregnancy 133
35 EASD. Probiotics Cut Autoimmunity 33% in Infants at Risk for Type 1 Diabetes 456
36 EASD. Juleen Zierath, professor vid Karolinska institutet, blir nästa på tur att ta över ordförandeskapet för det europeiska diabetessällskapet EASD 2015 160
37 EASD. Still No Heart Risks With Lantus in ORIGINALE, 8,5 year, follow-up after Origin. 158
38 Statins May Protect against Microvascular Complications of Diabetes. the Lancet. 151
39 Intensive glycaemic control shows ischaemic heart disease benefit. The Lancet Oct 2014 249
40 Rapport från internationella barndiabetesmötet i Toronto, ISPAD. Frida Sundberg on-line 302
41 Postkonferens 23/10 Sthlm, höjdpunkter från ADA och EASD, SFD och Dagens Medicin. Fritt deltagande för SFD medlem 261
42 Ozurdex-behandling vid diabetiskt makulaödem som nu godkänts av Europeiska kommissionen. 272
43 Bättre blodtryck när patienter styrde medicineringen. JAMA 271
44 Breakfast Each Day May Keep Type 2 Diabetes Away. PLOS Medicine 269
45 Tidigare upptäckt av ögonskador - genom synfältsundersökning. Avhandling Lund, Karl-Johan Hellgren. 277
46 Start av specialistsjuksköterskeutbildning inriktning Diabetes vid Uppsala Universitet. 311
47 Diabetesformen MODY – hur många missar vi? 390
48 Statement; AHA and ADA: CV risk assessment, monitoring essential for patients with type 1 diabetes 274
49 Hyperglycemia during emergency hospital admissions predicts type 2 diabetes risk. PLOS Medicine 275
50 Forskare hittar protein som hejdar typ 2 diabetesutveckling hos möss 426

Bla Bok

Tidigare Nr

omsl diabetolognytt

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här