Forskning

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Good fat', brown fat, can be beneficial for people with type 2 diabetes. Journal of Biology 23
2 Typ 1 diabetes. Återstående förväntad livslängd i olika åldersgrupper. Större ökning hos personer med T1DM än hos hela befolkningen 2005-2010. NDR 103
3 5 ggr bättre överlevnad vid HbA1c under 52 jfrt med 83. Vad informerar vi utifrån gårdagens artikel våra patienter och chefer. Twitter-insändare 120
4 5 Times Better Cardiovascular Mortality with Better HbA1c in T1DM. 14 Year Study. NDR. N Engl J Med 78
5 Ytterligare satsningar på bra diabetesvård krävs. Press release från patientorganisationen Sv Diab förbundet. N Engl J Med-artikeln 69
6 Ökad dödlighet vid typ 1-diabetes även vid välreglerat blodsocker. NDR. N Engl J Med 116
7 Vävnadsläkning är ett potentiellt nytt mål i behandlingen av hjärtkärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes. Andreas Edsfeldt. Ny forskning från Lunds universitet. 74
8 ”Bromsa typ 2 diabetesepidemin nu!” Upprop-debattinlägg. Nationell diabetesplan. Ordf Nationella Diabetesteamet. 108
9 4000 skånska fötter ska analyseras - ger bättre diabetesvård. 3,7 MSEK från Vinnova. 120
10 Världsdiabetesdagen 14/11. Flera byggnader i blått över hela Sverige inkl Lund 107
11 Ny upptäckt om sockerupptag i brunt fett - kan bota typ 2-diabetes? Journal of Cell Biology. Tore Bengtsson, Sthlm 98
12 FDA approval for next-gen artificial pancreas tech for blood glucose monitoring system. Dexcom and Medtronic 113
13 Recension av VANANS MAKT – varför vi gör som vi gör och hur vi kan ändra på det? Författare Charles Duhigg 88
14 Studie förklarar kopplingen mellan cilier och typ 2 diabetes. Svensk studie, P-O Berggren. Nature Communications 82
15 Riksrevisionen sågar primärvårdens vårdval. Har drabbat patienter med diabetes. 157
16 Insulinproduktion vid typ 1 diabetes efter behandling med stamceller. Uppsala, Per-Ola Carlsson 217
17 Daylight Saving Time poses threat to patients using computerized insulin pumps. J Diabetes Sci Technol. 2014;10.1177/ 120
18 Rolf Luft Award och Symposium juni 2014, Sthlm. Referat. Prof Kerstin Brismar m fl 234
19 SFD:s pris för årets prekliniska avhandling, Gustaf Christoffersson. Mekanismer för blodkärlstillväxt betacells-transplantation. 83
20 More Attention to CVD Risk Assessment in T1DM Urged. ADA and AHA. Diab Care Oct. 115
21 Barndiabetesfondens 25-årsjubileum. Prof Johnny Ludvigsson ser 25 år Framåt och Bakåt. Referat 206
22 Rapport från EASD; kring kost och diabetes. 201
23 Psykiatrin har ansvar för att upptäcka somatisk ohälsa! Vårdprogram i sin helhet på www. Läkartidningens rapport från SFDs höstmöte. 119
24 Diabetes Management Advice Provided for Child Care Setting Position statement discusses related challenges, provides management recommendations. ADA Statement. Diab Care Oct 499
25 Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård. SFDs höstmöte 9-10/10. Referat. Pdf-filer på föreläsningar 261
26 Autoantikroppar överförs till fostret under graviditeten. Laron, Childrens Medical Center, Israel. Kommentar prof Åke Lernmark 150
27 Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index - hela listan med alla 21 län 166
28 Nytt stort genombrott mot diabetes typ 1; massproduktion av stamceller hos möss. Doug Melton, Harvard. 326
29 More often HbA1c testing will give better HbA1c. Diab Care 201
30 Nya rön om hur insulinfrisättningen hämmas vid typ 2-diabetes. Anders Tengholm, Uppsala. Diabetologia. 274
31 EASD: Type 2 Diabetes plus Ischemic Heart Disease Can Predict Mortality. Anna Norhammar, Karolinska. 5265 patients. 173
32 EASD: Non-albuminuric chronic kidney disease in Type 1 Diabetes Patients Increasing 200
33 EASD: Diabetic Peripheral Neuropathy and the Risk of Falling on Stairs 203
34 Nya rön om mekanismerna bakom utvecklingen av typ 2 diabetes, tvillingstudie, Charlotte Ling. 230
35 180 miljoner till excellenta diabetesforkskare och naturvetare. Knut och Alice Wallenberg stiftelse. 220
36 Forskning om träning och fett prisas. Tina Rönn, Lund. Carl Ludwig Award 254
37 EASD. Hypoglykemi bland patienter med diabetes typ 1 och 2 underrapporteras. Prospektiv och retrospektiv studie. 27.000 patienter. 212
38 Exercise was tied to lower type 2 diabetes risk, but association was highest in those with low genetic risk and best for men. Diabetologia. 174
39 EASD. Annan riskmarkör än LDL viktig vid T1DM, NDR data 350
40 Kvinnor med högt blodtryck får inte samma behandling som män, kvinnor med diabetes får ej ACE-hämmare. Avhandling. Charlotta Ljungman. Göteborg 218
41 EASD Congres Highlights. Webcasts. Se föredrag och symposier online på www eller smartphone 267
42 Kort summering från FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) konferensen i Wien 12-13/9, dagarna före EASD 300
43 Rapport från Internationella Barndiabetesmötet, ISPAD, Toronto, Canada. Frida Sundberg 297
44 EASD. Insulinceller producerar glukagon hos människa. 315
45 EASD. Diabetes Device Regulation EASD and ADA, draft statements on standard blood glucose monitors, continuous glucose monitors, and other diabetes devices. 307
46 EASD. Insulin Pump Use Cuts Cardiovascular Deaths Compared With Pens. New NDR data Sweden. 330
47 EASD. Sverige bäst på diabetesvård i Europa - men handlingsprogram för att förebygga typ 2 diabetes behövs 239
48 EASD. Sverige och Skåne klarar diabetiker och andra gravida lika bra som för friska. Mona Landin-Olsson 260
49 EASD 2014 Det finns kopplingar mellan vilka bakterier vi har i tarmarna och risken för att utveckla typ 2 diabetes. Svensk forskare. Fredrik Bäckhed. 255
50 Dexcom G4 CGM System gives better precision and user-friendly than Enlite Guardian Real-Time System. Diabetes Technology & Therapeutics Oct 2014 228

Bla Bok

Tidigare Nr

omsl diabetolognytt

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här