Annons

Forskning

Filtrera rubrik     Visa # 
1 Kort summering från FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) konferensen i Wien 12-13/9, dagarna före EASD 49
2 Rapport från Internationella Barndiabetesmötet, ISPAD, Toronto, Canada. Frida Sundberg 33
3 EASD. Insulinceller producerar glukagon hos människa. 38
4 EASD. Diabetes Device Regulation EASD and ADA, draft statements on standard blood glucose monitors, continuous glucose monitors, and other diabetes devices. 35
5 EASD. Insulin Pump Use Cuts Cardiovascular Deaths Compared With Pens. New NDR data Sweden. 32
6 EASD. Sverige bäst på diabetesvård i Europa - men handlingsprogram för att förebygga typ 2 diabetes behövs 39
7 EASD. Sverige och Skåne klarar diabetiker och andra gravida lika bra som för friska. Mona Landin-Olsson 26
8 EASD 2014 Det finns kopplingar mellan vilka bakterier vi har i tarmarna och risken för att utveckla typ 2 diabetes. Svensk forskare. Fredrik Bäckhed. 27
9 Dexcom G4 CGM System gives better precision and user-friendly than Enlite Guardian Real-Time System. Diabetes Technology & Therapeutics Oct 2014 38
10 EASD. Management of T2DM, a Patient-centered Approach, Together with ADA. PP-files on line and free 23
11 EASD. Low C-peptide levels may predict diabetic complications, poor metabolic control in T1DM 18
12 EASD: Insulin Pumps Reduce 29% Mortality, 43% Fatal CVD Risk. NDR Soffia Gudbjornsdottir 26
13 EASD. Call for Better Diabetic Retinopathy Screening in Pregnancy 15
14 EASD. Probiotics Cut Autoimmunity 33% in Infants at Risk for Type 1 Diabetes 27
15 EASD. Juleen Zierath, professor vid Karolinska institutet, blir nästa på tur att ta över ordförandeskapet för det europeiska diabetessällskapet EASD 2015 29
16 EASD. Still No Heart Risks With Lantus in ORIGINALE, 8,5 year, follow-up after Origin. 20
17 Statins May Protect against Microvascular Complications of Diabetes. the Lancet. 22
18 Intensive glycaemic control shows ischaemic heart disease benefit. The Lancet Oct 2014 101
19 Rapport från internationella barndiabetesmötet i Toronto, ISPAD. Frida Sundberg on-line 153
20 Postkonferens 23/10 Sthlm, höjdpunkter från ADA och EASD, SFD och Dagens Medicin. Fritt deltagande för SFD medlem 130
21 Ozurdex-behandling vid diabetiskt makulaödem som nu godkänts av Europeiska kommissionen. 112
22 Bättre blodtryck när patienter styrde medicineringen. JAMA 110
23 Breakfast Each Day May Keep Type 2 Diabetes Away. PLOS Medicine 91
24 Tidigare upptäckt av ögonskador - genom synfältsundersökning. Avhandling Lund, Karl-Johan Hellgren. 108
25 Start av specialistsjuksköterskeutbildning inriktning Diabetes vid Uppsala Universitet. 131
26 Diabetesformen MODY – hur många missar vi? 181
27 Statement; AHA and ADA: CV risk assessment, monitoring essential for patients with type 1 diabetes 92
28 Hyperglycemia during emergency hospital admissions predicts type 2 diabetes risk. PLOS Medicine 102
29 Forskare hittar protein som hejdar typ 2 diabetesutveckling hos möss 192
30 Pimafolkets i USA dubbla börda, 38% har typ 2 diabetes. 159
31 CPAP improved outcomes, health status in obstructive diabetes. Diabetes Care. 2014;37:1263-1271. sleep apnea, diabetes 166
32 Mer glukossänkning gav färre infarkter vid typ 2-diabetes. Accord, The LancetAugust 2014 174
33 Påverkar hund hemma risken för typ 1 diabetes? Finsk studie 178
34 Short bursts of power walking 'helps diabetics': It lowers blood sugar, say scientists. Diab Care 191
35 Job Strain Can Raise Risk of Developing Type 2 Diabetes 156
36 Fetmagenen FTO får oss att äta mer. Forskning. Uppsala. Diabetes publ 192
37 Closed-loop insulin delivery safe, effective for adolescents at home. Diab Care 204
38 Better Lipid Profile With Metformin Than With Glipizide in T2DM 165
39 Novartis och Google gör diabeteslins 338
40 Land of Confusion: Sifting Through the Cholesterol Guidelines 290
41 Diabetespatienterna gick på pumpen. Webb-Tv Almedalen. Dagens Medicin, professionelt, politiker, patientorg, Soc dep. Diskussionen kring insulinpump. 388
42 Läkemedelsverket workshop-riktlinjer 24/6 tar upp BT-mål vid diabetes med nefropati med makroalbuminuri är under 130/80. Nyanserad syn på behandlingsmål vid statinbehandling 339
43 Ny SGLT2-hämmare godkänt med subvention av TLV, Janssen-Cilags canagliflozin (Invokana®). ADA 2014 update on SGLT-inhibitors 279
44 U.S. FDA approves MannKind's diabetes therapy Afrezza 266
45 Researchers suggest new BMI thresholds for ethnic minorities. Biobank data 490 000 people. Obese BMI and risk for T2DM 30 - 26 - 24 - 22. Diab Care 203
46 ObeseADA report. Kids Have Many Large Fat Cells, Ups Risk for Diabetes 257
47 Avslutningsrapport från ADA, Frida Sundberg. HbA1c mål för barn-ungdomar med T1DM. Senaste nytt om hypoglykemi. En fin junisommar! 344
48 ADA report. Intensive, extended breastfeeding linked to reduced risk for type 2 diabetes after gestational diabetes.Prospective study with 1010 women during 2 years 332
49 ADA report. Islet cell transplantation provided healing effect for neuropathy 328
50 ADA report. Inhaled insulin has a potential for effective therapy for patients with type 1 and type 2 diabetes 279

Senaste Nr Online!

omsl diabetolognytt

Bla Bok

Tidigare Nr

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här