Forskning

Filtrera rubrik     Visa # 
1 SFD:s pris för årets prekliniska avhandling, Gustaf Christoffersson. Mekanismer för blodkärlstillväxt betacells-transplantation. 13
2 More Attention to CVD Risk Assessment in T1DM Urged. ADA and AHA. Diab Care Oct. 35
3 Barndiabetesfondens 25-årsjubileum. Prof Johnny Ludvigsson ser 25 år Framåt och Bakåt. Referat 88
4 Rapport från EASD; kring kost och diabetes. 108
5 Psykiatrin har ansvar för att upptäcka somatisk ohälsa! Vårdprogram i sin helhet på www. Läkartidningens rapport från SFDs höstmöte. 70
6 Diabetes Management Advice Provided for Child Care Setting Position statement discusses related challenges, provides management recommendations. ADA Statement. Diab Care Oct 300
7 Somatisk sjukdom och psykisk ohälsa – helhetssyn för god och jämlik vård. SFDs höstmöte 9-10/10. Referat. Pdf-filer på föreläsningar 142
8 Autoantikroppar överförs till fostret under graviditeten. Laron, Childrens Medical Center, Israel. Kommentar prof Åke Lernmark 94
9 Västerbotten har bäst psykisk hälsa enligt Mind-index - hela listan med alla 21 län 89
10 Nytt stort genombrott mot diabetes typ 1; massproduktion av stamceller hos möss. Doug Melton, Harvard. 227
11 More often HbA1c testing will give better HbA1c. Diab Care 116
12 Nya rön om hur insulinfrisättningen hämmas vid typ 2-diabetes. Anders Tengholm, Uppsala. Diabetologia. 185
13 EASD: Type 2 Diabetes plus Ischemic Heart Disease Can Predict Mortality. Anna Norhammar, Karolinska. 5265 patients. 117
14 EASD: Non-albuminuric chronic kidney disease in Type 1 Diabetes Patients Increasing 121
15 EASD: Diabetic Peripheral Neuropathy and the Risk of Falling on Stairs 117
16 Nya rön om mekanismerna bakom utvecklingen av typ 2 diabetes, tvillingstudie, Charlotte Ling. 146
17 180 miljoner till excellenta diabetesforkskare och naturvetare. Knut och Alice Wallenberg stiftelse. 135
18 Forskning om träning och fett prisas. Tina Rönn, Lund. Carl Ludwig Award 163
19 EASD. Hypoglykemi bland patienter med diabetes typ 1 och 2 underrapporteras. Prospektiv och retrospektiv studie. 27.000 patienter. 144
20 Exercise was tied to lower type 2 diabetes risk, but association was highest in those with low genetic risk and best for men. Diabetologia. 116
21 EASD. Annan riskmarkör än LDL viktig vid T1DM, NDR data 243
22 Kvinnor med högt blodtryck får inte samma behandling som män, kvinnor med diabetes får ej ACE-hämmare. Avhandling. Charlotta Ljungman. Göteborg 149
23 EASD Congres Highlights. Webcasts. Se föredrag och symposier online på www eller smartphone 171
24 Kort summering från FEND (Foundation of European Nurses in Diabetes) konferensen i Wien 12-13/9, dagarna före EASD 214
25 Rapport från Internationella Barndiabetesmötet, ISPAD, Toronto, Canada. Frida Sundberg 205
26 EASD. Insulinceller producerar glukagon hos människa. 211
27 EASD. Diabetes Device Regulation EASD and ADA, draft statements on standard blood glucose monitors, continuous glucose monitors, and other diabetes devices. 225
28 EASD. Insulin Pump Use Cuts Cardiovascular Deaths Compared With Pens. New NDR data Sweden. 222
29 EASD. Sverige bäst på diabetesvård i Europa - men handlingsprogram för att förebygga typ 2 diabetes behövs 166
30 EASD. Sverige och Skåne klarar diabetiker och andra gravida lika bra som för friska. Mona Landin-Olsson 166
31 EASD 2014 Det finns kopplingar mellan vilka bakterier vi har i tarmarna och risken för att utveckla typ 2 diabetes. Svensk forskare. Fredrik Bäckhed. 171
32 Dexcom G4 CGM System gives better precision and user-friendly than Enlite Guardian Real-Time System. Diabetes Technology & Therapeutics Oct 2014 152
33 EASD. Management of T2DM, a Patient-centered Approach, Together with ADA. PP-files on line and free 127
34 EASD. Low C-peptide levels may predict diabetic complications, poor metabolic control in T1DM 170
35 EASD: Insulin Pumps Reduce 29% Mortality, 43% Fatal CVD Risk. NDR Soffia Gudbjornsdottir 198
36 EASD. Call for Better Diabetic Retinopathy Screening in Pregnancy 158
37 EASD. Probiotics Cut Autoimmunity 33% in Infants at Risk for Type 1 Diabetes 536
38 EASD. Juleen Zierath, professor vid Karolinska institutet, blir nästa på tur att ta över ordförandeskapet för det europeiska diabetessällskapet EASD 2015 206
39 EASD. Still No Heart Risks With Lantus in ORIGINALE, 8,5 year, follow-up after Origin. 183
40 Statins May Protect against Microvascular Complications of Diabetes. the Lancet. 178
41 Intensive glycaemic control shows ischaemic heart disease benefit. The Lancet Oct 2014 275
42 Rapport från internationella barndiabetesmötet i Toronto, ISPAD. Frida Sundberg on-line 328
43 Postkonferens 23/10 Sthlm, höjdpunkter från ADA och EASD, SFD och Dagens Medicin. Fritt deltagande för SFD medlem 282
44 Ozurdex-behandling vid diabetiskt makulaödem som nu godkänts av Europeiska kommissionen. 301
45 Bättre blodtryck när patienter styrde medicineringen. JAMA 295
46 Breakfast Each Day May Keep Type 2 Diabetes Away. PLOS Medicine 298
47 Tidigare upptäckt av ögonskador - genom synfältsundersökning. Avhandling Lund, Karl-Johan Hellgren. 300
48 Start av specialistsjuksköterskeutbildning inriktning Diabetes vid Uppsala Universitet. 337
49 Diabetesformen MODY – hur många missar vi? 416
50 Statement; AHA and ADA: CV risk assessment, monitoring essential for patients with type 1 diabetes 296

Bla Bok

Tidigare Nr

omsl diabetolognytt

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här