Annons

Därför är dygnsrytmen viktig för hälsan. Cell Reports Online Now 9 augusti 2012.

Artikel: Opposing Effects of Circadian Clock Genes Bmal1 and Period2 in Regulation of VEGF-Dependent Angiogenesis in Developing Zebrafish av L D Jensen, Z Cao, M Nakamura, Y Yang, L Bräutigam, P Andersson, Y Zhang, E Wahlberg, T Länne, K Hosaka och Y Cao.
En störd dygnsrytm kan påverka tillväxten av blodkärl i kroppen och på så vis orsaka sjukdomar som diabetes, fetma och cancer, visar forskning vid Linköpings universitet och Karolinska institutet.
Den biologiska dygnsrytmen, också känd som den circadianska rytmen, styrs av en ”klocka” som reagerar både på inkommande ljus och genetiska faktorer.
I en artikel som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports demonstreras för första gången att störning av dygnsrytmen omedelbart hämmar blodkärlstillväxten hos embryon av zebrafisk.
En forskargrupp ledd av professor Yihai Cao visar att den springande punkten är produktionen av en mycket viktig signalsubstans, vaskulär endotel växtfaktor (VEGF). För att denna substans ska bildas krävs en normal dygnsrytm.
I sina försök med timsgamla embryon från zebrafisk manipulerade forskarna deras dygnsrytm genom att utsätta dem för olika ljusförhållanden, från ständigt mörker till ständigt dagsljus. Sedan undersöktes tillväxten av blodkärl i de olika grupperna. Resultaten visade att exponeringen för ett konstant ljus (1800 lux) påtagligt försämrade blodkärlstillväxten och dessutom påverkade uttrycket av gener som reglerar den circadianska klockan.
– Resultaten kan definitivt överföras till kliniska förhållanden. Individer med störd dygnsrytm – till exempel skiftarbetare som jobbar under ljus på natten, personer med sömnsvårigheter eller genetiska anlag – bör se upp med sjukdomar som förknippas med störd blodkärlstillväxt, säger Lasse Dahl Jensen, forskare i kardiovaskulär fysiologi vid Linköpings universitet och huvudförfattare till artikeln.
Till sådana sjukdomar räknas exempelvis hjärtinfarkt, stroke, kronisk inflammation och cancer. Men störningar i blodkärlstillväxt kan också påverka fosterutveckling, kvinnors reproduktionscykel och sårläkning.
Artikel: Opposing Effects of Circadian Clock Genes Bmal1 and Period2 in Regulation of VEGF-Dependent Angiogenesis in Developing Zebrafish av L D Jensen, Z Cao, M Nakamura, Y Yang, L Bräutigam, P Andersson, Y Zhang, E Wahlberg, T Länne, K Hosaka och Y Cao. Cell Reports Online Now 9 augusti 2012.
Press release
Nyhetsinfo

Bla Bok

Tidigare Nr

 

DBNytt1-15

 

omslag


omslagEASD lite

 

omsl diabetolognytt

 

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

 

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här