Annons

Den som äter enligt Livsmedelsverkets kostråd lever längre, enligt forskare bakom en ny svensk studie, Isabel Drake och Elisabe Wirfält, Lund, 17 000 svenskar i 14 år prospektivt

Men få lyckas äta enligt råden.

 

En varierad kost med mycket fullkorn, grönsaker, fisk och fleromättat fett rekommenderas av Livsmedelsverket. Men råden har ifrågasatts på senare år när nya dieter lanserats.

Nu presenterar Isabel Drake och Elisabet Wirfält, forskare vid Lunds universitet, en studie av 17 000 medelålders svenskar som ingår i befolkningsstudien Malmö kost och cancer. Deras matvanor kartlades, bland annat med hjälp av kostdagbok, och de följdes under i genomsnitt 14 år. Forskarna såg en tydlig koppling mellan kostråden och en lägre risk att dö under perioden, starkast var sambandet hos män.

Deltagarnas matvanor graderades med hjälp av ett index som speglar hur väl de följde kostråden. Männen som var bäst på att följa dem hade 21 procent lägre dödlighet än män som följde råden i liten utsträckning. Risken att dö av hjärtkärlsjukdom var 41 procent lägre och den cancerrelaterade dödligheten 18 procent lägre för männen som åt enligt råden.

För kvinnor som var noga med att följa råden var dödligheten 14 procent lägre totalt sett. Det fanns dock inga statistiskt säkra samband mellan kost och hjärt-kärlsjukdom eller cancer för kvinnorna.

Forskarnas slutsats är att det inte är något fel på Livsmedelsverkets kostråd - men att de flesta är dåliga på att följa dem. I studien var det bara 3 procent som följde kostråden fullt ut. De flesta åt för mycket socker, mättat fett och vitt bröd.

PUBLIC HEALTH NUTRITON JULY 2012

NYHETSINFO

WWW RED DiabetologNytt

 

Bla Bok

Tidigare Nr

 

DBNytt1-15

 

omslag


omslagEASD lite

 

omsl diabetolognytt

 

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

 

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här