Annons

Nu öppnas dörrarna för Ett friskare Sverige. 15-21 okt uppmärksamhetsvecka.Folkhälsoinstitutet.

 

Bra matvanor och fysisk aktivitet är förutsättningar för en god hälsa och betydelsefulla för vårt välbefinnande.

Med detta i åtanke inbjuder Statens folkhälsoinstitut landets kommuner, regioner, landsting, ideella föreningar och privata organisationer att anmäla en eller flera aktiviteter till årets uppmärksamhetsvecka, Ett friskare Sverige, 15–21 oktober. Anmälan görs via webbplatsen www.ettfriskaresverige.nu som i dag öppnas inför årets satsning.  

–  Fysisk aktivitet och goda matvanor är viktiga faktorer som påverkar  välbefinnande och en rad folksjukdomar. Genom en samlad uppmärksamhet lyfter Ett friskare Sverige dessa viktiga frågor. Kunskap om betydelsen av goda matvanor och fysisk aktivitet har ökat när det gäller ett hälsosamt liv och en god folkhälsa, säger Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut.

Ett friskare Sverige, samordnas av Statens folkhälsoinstitut på uppdrag av regeringen. Uppdraget är ett samverkansprojekt och arrangörer från kommun, landsting, frivilligorganisationer och privata aktörer är välkomna att delta. Veckan genomförs för tredje året i rad och i år sker satsningen vecka 42, 15–21 oktober.

– Ett friskare Sverige ska ge inspiration och kunskap om att äta bra och röra på sig genom konkreta aktiviteter i hela landet. Vi hoppas att många aktörer vill vara med under veckan, säger Eva Söderberget, projektledare för uppmärksamhetsveckan.

Under förra årets uppmärksamhetsvecka genomfördes närmare 3000 aktiviteter över hela landet och cirka 1000 unika arrangörer deltog.

Målet är att det arrangeras ännu fler aktiviteter i år! Aktiviteterna vänder sig till alla men särskilt fokus sätts på de fyra målgrupperna: barn, ungdomar, äldre och personer med intellektuell funktionsnedsättning där behovet av att arbeta med goda matvanor och fysisk aktivitet är särskilt viktigt.

– Alla som vill arrangera något under veckan kan anmäla sina aktiviteter på en särskild webbplats som idag öppnas inför årets satsning. På detta sätt kan vi synliggöra vad som görs i hela landet och underlätta för alla intresserade att hitta till aktiviteter i sitt eget område, säger Eva Söderberg, projektledare för uppmärksamhetsveckan.

Arrangörer anmäler sina aktiviteter på webbplatsen www.ettfriskaresverige.nu

Läs mer om satsningen

Ett friskare Sverige på 

www.fhi.se/ettfriskaresverige


Eva Söderberg, projektledare Statens folkhälsoinstitut, 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Sök i Dagensdiabetes 2064 sidor:

Sök:

Bla Bok