Annons

Generaldirektör Gunilla Hulth-Backlund för TLV just utnämnd till ansvarig för ny myndighet. Hela Havet Stormar, Vårdalstiftelsen.

Vårdalstiftelsen 
Hela havet stormar i vård-Sverige

Vårdalstiftelsen - 2012-06-28

 

Statens makt och inflytande över vård-Sverige är knappast särskilt tydlig.

Den består av ett sammelsurium av myndigheter med både lika och olika uppdrag, nya organisationer har sjösatts för att lösa nya problem och då och då flyttas uppgifter runt i systemet. Resultatet: dubbelarbete, förvirrande budskap, dålig ledning, låg effektivitet, stelbenthet och inte minst onödiga kostnader.

Denna byråkratiska oordning skulle nu en gång för alla redas ut, tycktes alliansregeringen tycka och gav gamle VD-n för Apoteket AB Stefan Carlsson i uppdrag att genomföra ”vård- och omsorgsutredningen” (SOU 2012:23).

Han blev klar i mitten av maj och levererade till socialminister Göran Hägglund (KD) under mottot ”Gör det enklare”. Tolv ämbetsverk och organisationer skulle läggas ned och ersättas med fyra stora nya myndigheter, 500 av de cirka 2 500 tjänstemän som arbetar med den statliga vårdstyrningen rationaliseras bort, drygt 500 miljoner per år sparas in.

Ett radikalt förslag som var predestinerat att bli omdiskuterat. Många revir, tjänster, titlar och maktpositioner finns att försvara.

Men ingen kunde ana att hela havet skulle börja storma. Och det så snabbt. Det Carlssonska förslaget hann knappt sändas ut på remiss förrän regeringen i mitten av juni plötsligen annonserade efter en generaldirektör för den nya ”myndigheten för inspektion av vård och omsorg”. Ansökningstiden var en vecka (!). Ett välkänt tecken på att ett namn redan var klart.

Den i annonsen uppgivna myndigheten var en av de fyra Carlsson lanserat. Enligt hans utredning skulle den bli den största (och viktigaste) myndigheten, större än Socialstyrelsen idag.

Frågorna började hopa sig: varför slår Socialdepartementet sönder Socialstyrelsen redan nu? Varför gjordes då utredningen överhuvudtaget? Varför inte invänta remissomgången och sätta ihop ett totalförslag?

Visst, insatser för att förbättra tillsynen av vården är den mest brännande politiska vårdfrågan efter Carema-skandalerna och annat.

Det har krävts länge och Socialstyrelsen har fått svidande kritik för allvarliga brister i kontrollen.

Men varför denna brådska nu?

Förvirringen blev inte mindre när moderaternas nye partisekreterare Kent Persson plötsligen slog till med sitt beryktade utspel en nyhetsfattig söndag i juni. Han meddelade att moderaterna ville ha en ny tillsynsmyndighet för äldrevården. Det som alltså kristdemokraterna och Göran Hägglund redan höll på att sjösätta.

Klarheten ökar inte heller precis av att centerns vice partiledare Anders w Jonsson i en debattartikel i Dagens Medicin i måndags kritiserar moderaternas förslag som ”oklokt”. Samtidigt skriver han att centerpartiet ställer sig ”positiva till en särskild tillsynsmyndighet” – dock med vissa invändningar mot detaljer i Carlsson-förslaget. Inte med ett ord nämner han kristdemokraternas pågående ansträngningar i ärendet.

Uppenbarligen har den inflammerade äldrevårdskritiken hamnat i regeringspartiernas profilering gentemot varandra.

De cyniska menar att slutresultatet kan bli att regeringen (i någon slags slutlig enighet mellan de olika partierna) plockar ut de politiskt mest gångbara russinen ur Carlssons utredning: bättre kontroll av vården och eventuellt ökad it-försörjning. Resten slängs i papperskorgen. För kontroversiellt och för besvärligt. De nuvarande tolv myndigheterna blir istället fjorton. Förslaget om fyra läggs till handlingarna.

Som sagt hela havet stormar och vinden lär inte mojna än på länge.

Press releraxse från Vårdalstiftelsen

____

Dagens Medicin skriver 2 dagar sedan

Gunilla Hulth-Backlund blir generaldirektör för den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg.

Tidigare i juni beslutade regeringen att Socialstyrelsens tillsyn ska brytas ut och att en ny inspektionsmyndighet ska skapas. Detta är ett förslag som både Statskontoret och regeringens utredare Stefan Carlsson har presenterat. Den nya myndigheten ska heta Inspektionen för vård och omsorg.

Redan nu står det alltså klart vem som ska leda den nya myndigheten. Regeringen har utsett Gunilla Hulth-Backlund till generaldirektör för den nya myndigheten. Hon är i dag generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

– Jag känner mig lite omtumlad idag. Det är en dubbel känsla eftersom jag måste lämna en väl fungerande verksamhet på TLV som jag har trivts bra med. Men det är ett spännande och utmanande uppdrag jag har fått. Det som kittlar mest är den stora utmaningen i att få vara med och bygga upp en helt ny verksamhet, säger Gunilla Hulth-Backlund till Dagens Medicin.

Hon tror att den nya myndigheten har bättre förutsättningar att skapa en bra tillsyn än vad Socialstyrelsen har haft.

– Den nya myndighetens uppdrag blir mycket tydligare och det finns ingen risk för konflikt mellan olika uppdrag, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Till att börja med ska hon leda en organisationskommitté som ska utforma den nya myndighetens organisation. Hon utgår från att myndigheten i stort kommer att överta den personal som idag arbetar på Socialstyrelsens tillsynsavdelning. Gunilla Hulth-Backlund räknar också med att den regionala tillsynsorganisation som finns på Socialstyrelsen i dag även kommer att finnas på den nya myndigheten.

– Min första prioritet kommer att vara att träffa alla som jobbar med tillsynen idag, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Hon är medveten om de problem Socialstyrelsens tillsyn har dragits med och de växande ärendehögarna som fått bland annat Statskontoret att rikta skarp kritik mot hur tillsynen har fungerat. Än har Gunilla Hulth-Backlund ingen färdig lösning på hur den nya myndigheten ska undvika att hamna i samma situation.

– Jag måste först bilda mig en uppfattning om hur den här situationen har uppstått, säger hon.

Exakt hur processen med att flytta över Socialstyrelsens tillsyn till den nya myndigheten kommer att gå till är inte klart än.

– Det blir en stor utmaning. Vi måste ha en fungerande tillsyn under hela den här processen, säger Gunilla Hulth-Backlund.

Hon kommer att vara kvar som generaldirektör på TLV till den första oktober. Parallellt med detta ska hon leda den organisationskommitté som utformar den nya myndighetens arbete.

 

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Sök i Dagensdiabetes 2064 sidor:

Sök:

Bla Bok