Annons

Sverige toppar internationell jämförelse om kvalitetsstyrning av sjukvård

 

The Boston Consulting Groups (BCG) internationella studie av hur man förbättrar sjukvården genom att mäta uppnådda vårdresultat visar att Sverige ligger i topp av de 12 länderna som BCG studerat. Dock hotas Sveriges försprång av avsaknaden av samlad IT- strategi inom vårdområdet och de diskussioner som förs om att förenkla ersättningsmodellen för läkemedel.

Sverige har idag 90 kvalitetsregister som gör oss bäst i världen när det gäller att samla in data för kvalitetsutvärdering inom vården. Begreppet "value-based health care" (VBHC) har funnits sedan 2006 och BCG har utvärderat tolv länders framsteg gällande denna nya modell för att styra vården mot förbättrad kvalitet. Resultaten från studien presenteras i rapporten: Progress toward Value-Based Health Care: Lessons from Twelve Countries.

– Sverige är världsledande när det gäller att samla in kvalitetsdata inom sjukvård. Det är mycket glädjande att regeringen under det gångna året kraftigt ökat det ekonomiska stödet till detta arbete, säger Stefan Larsson, Senior Partner, BCG.

BCG:s rapport bedömer nationella sjukvårdssystem utifrån två dimensioner. Den första är landets generella förutsättningar för VBHC – exempelvis, bruket av datoriserade journaler, om man har personnummer eller motsvarande för att underlätta datainsamling, hur regelverket för patientintegritet är utformat och graden av stöd och engagemang hos läkare och beslutsfattare. Den andra dimensionen gäller tillgången av data om vårdkvalitet. Studien värderar både hur många sjukdomar som täcks av kvalitetsregister och hur stor del av befolkningen som deltar, samt i vilken utsträckning informationen används, exempelvis för att ta fram nya riktlinjer för vårdprogram.

Studien visar även på områden där Sveriges position utmanas och det handlar då främst om bristen på IT- samordning av Sveriges ca 90 kvalitetsregister och förslaget om att minska betydelsen av hälso-ekonomiska analyser i utvärderingen av läkemedel.

– Sverige behöver en kraftfull satsning på samordning och utveckling av en nationell IT- plattform för våra nationella register. Länder som Singapore kan snabbt samordna register nationellt genom IT och här riskerar Sverige att hamna efter menar Larsson.

– Det preliminära förslag som lagts fram om att minska Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) inflytande på prissättningen av läkemedel hotar att leda fel. Om läkemedels- och MedTech- bolag i större utsträckning ersätts efter uppnådd effekt, skulle vi förstärka utvecklingen mot en mer produktiv sjukvård. Därför borde vi istället investera bakom uppföljning av vilka resultat läkemedlen har på våra patienter ute i den kliniska vardagen genom att utnyttja kvalitetsregistren bättre. Här har vi en världsunik möjlighet som skulle attrahera Life Science industrin till Sverige. I en tid när stora bolag väljer att lämna landet behöver vi utveckla den svenska värdebaserade ersättnings-modellen, inte avveckla den säger Larsson.

Sverige når högst resultat i studien gällande kvalitet och användning av patientdata och är mycket starkare än jämförbara länder när det gäller engagemang kring kvalitetsstyrd sjukvård. Sverige följs i toppen av länder som Singapore, Kanada och Storbritannien. Tyskland och Ungern hamnar långt ned i listan. 

Rapporten kan laddas ner på www.bcgperspectives.com

Om The Boston Consulting Group
The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare inom affärsstrategier. Vi samarbetar med klienter från den privata, offentliga och icke-vinstgivande sektorn inom alla områden för att identifiera värdefulla möjligheter, ta reda på verksamhetens viktigaste utmaningar och förändra deras organisationer. Vi skräddarsyr våra insatser och ser till att vi får djup insikt i företagets dynamik och marknader samt har ett nära samarbete på alla nivåer i klientens organisation. Detta ger våra klienter långvariga konkurrensmässiga fördelar och en organisation med högre kompetens samt säkerställer hållbara resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 77 kontor i 42 länder. För mer information, besök bcg.com.

Om bcgperspectives.com
Bcgperspectives.com är en ny webbsida–tillgänglig på datorer, mobiltelefoner och iPad–som presenterar tankar och idéer från BCG:s experter, men också från VD:ar, akademiker och andra ledare. Den tar upp frågor som står högt upp på agendan hos högre chefer. Den ger också åtkomst till BCG:s omfattande arkiv inom ledarskapsutbildning som sträcker sig nästan 50 år tillbaka till Bruce Hendersons tid, som är företagets grundare och en av pionjärerna inom modern managementrådgivning. Allt innehåll på webbsidan–såsom videor, podcastsändningar, reportage och rapporter–finns tillgängligt via dator, mobiltelefon, iPad, Facebook, Twitter och LinkedIn.

 

Press reelase

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Sök i Dagensdiabetes 2064 sidor:

Sök:

Bla Bok