Annons

ADA. Degludec, ny längre långverkande basinsulin visar lägre förekomst av nattlig hypoglykemi hos patienter med typ 2-diabetes. Press release

ADA Philadelphia, USA, den 13 juni 2012 – Den nya generationens basinsulin degludec, ett läkemedel som utvecklas av Novo Nordisk, gav i jämförelse med insulin glargin signifikant lägre förekomst av nattlig hypoglykemi* hos vuxna med typ 2-diabetes. Dessutom uppnåddes jämförbara förbättringar av blodsockerkontrollen under en behandlingsperiod på 52 veckor.

-      Nattliga hypoglykemier är särskilt bekymmersamma för personer med diabetes, eftersom sådana episoder ofta är svåra att förutsäga och svåra att upptäcka, sade Bernard Zinman, huvudförfattare och chef vid diabetescentrum på Mount Sinai Hospital samt professor i medicin vid universitetet i Toronto.

-      Vår studie visar att behandling med insulin degludec ger en signifikant lägre förekomst av nattlig hypoglykemi, fortsätter Bernard Zinman.

Resultaten från denna fas 3a-studie presenterades vid den 72a forskningskonferensen med American Diabetes Association (ADA).1 Studien visade också att insulin degludec i jämförelse med insulin glargin medförde en signifikant lägre förekomst av antalet allvarliga hypoglykemier.1

Om Studien

En randomiserad, öppen ”treat-to-target” studie, med syftet att utvärdera säkerheten och effekten av insulin degludec jämfört med insulin glargin. Båda insuliner administrerades en gång dagligen till 1 030 insulin naiva patienter med typ 2- diabetes med en otillräcklig blodsockerkontroll.

Resultat från studien:1

    Frekvensen av nattliga hypoglykemier var 36% lägre med insulin degludec än med insulin glargin (0,25 mot 0,39 episoder per patient och år; p=0,04). Denna skillnad är statistiskt signifikant.
    Den totala förekomsten av bekräftade hypoglykemier var 1,52 mot 1,85 episoder per patient och år, för insulin degludec respektive insulin glargin (p=0,11).
    Det totala antalet fall av allvarliga hypoglykemi var litet i båda behandlingsgrupperna, men var signifikant lägre för insulin degludec än för insulin glargin (0,003 mot 0,023 episoder per patient och år; p=0,02).
    Efter ett års behandling var reduktionen av HbA1c likvärdig mellan insulin degludec och insulin glargin (-1,06% mot -1,19%).**
    Insulin degludec minskade fasteplasmaglukos (FPG) signifikant mer än insulin glargin (-3,8 mmol/l mot -3,3 mmol/l); den beräknade skillnaden mellan behandlingarna (EDT) var -0,4 mmol/l; p=0,005).

Biverkningarna var få och likartade i båda grupperna.

Andra studier av insulin degludec som presenterades vid ADA:

    Insulin degludec 200 U/ml is ultra-long-acting and has a flat and stable glucose-lowering effect.2
    Altering the time of day of once-daily dosing of insulin degludec achieves similar glycaemic control and safety compared to dosing the same time of day in people with type 1 diabetes.3
    Prospectively planned meta-analysis comparing hypoglycaemic rates of insulin degludec with those of insulin glargine.4

Om insulin degludec

Insulin degludec är en ny generationens basinsulin, en insulinanalog som upptäckts och utvecklats av Novo Nordisk som är ledande inom diabetesforskning. Upptaget av insulin degludec är långsamt, vilket ger jämn och stabil verkan. Insulin degludec har studerats i ett brett kliniskt prövningsprogram, BEGIN™, där man studerat effekten på glukos­kontrollen, antalet hypoglykemier och möjligheten till flexibel anpassning av doseringstidpunkten efter patienternas behov. Ansökningar om godkännande av insulin degludec för behandling av diabetes har inlämnats till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och till US Food and Drug Administration (FDA) i september 2011. Dessutom har ansökningar om godkännande inlämnats i Japan, Kanada och Schweiz och flera andra länder.

Referenser

1. Zinman B, et al. The Effect of Insulin Degludec on Glycemic Control and Nocturnal Hypoglycemia Compared with Insulin Glargine: A 1-year Randomized Trial in Insulin-naive People with Type 2 Diabetes. Poster presented at the 72nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 9 June 2012. (NN1250-3579)

2. Heise T, et al. Insulin Degludec 200 U/ml is Ultra-Long-Acting and has a Flat and Stable Glucose-Lowering Effect. Oral presentation presented at the 72nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 11 June 2012. (NN1250-1987)

3. Russell-Jones D, et al. Altering the Time of Day of Once-daily Dosing of Insulin Degludec Achieves Similar Glycemic Control and Safety Compared to Dosing the Same Time of Day in People with Type 1 Diabetes. Oral presentation presented at the 72nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 11 June 2012. (NN1250-3770b)

4. Ratner R, et al. Prospectively Planned Meta-Analysis comparing Hypoglycemia Rates of Insulin Degludec with those of Insulin Glargine. Poster presented at the 72nd Scientific Sessions of the American Diabetes Association, 10 June 2012.

Sara Jensen, Novo Nordisk Scandinavia AB,

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Sök i Dagensdiabetes 2064 sidor:

Sök:

Bla Bok