Annons

TLV tar Pris. Årets Förvillare 2012

Har med följt TLVs juristers försök att under ett års tid med juridiska spetsfyndigheter försöka omdefiniera lagen. Svårt då Insulinpump per definition är enligt rättspraxis och gällande lag en förbrukningsartikel sedan drygt 15 år. Insulinpumpar har funnits i 35 år.

Tolv myndigheter ska bli fyra - kan förstå att varje myndighet försöker visa upp "handlingskraft" – för att få finnas kvar. Men det måste finnas gränser?

TLV kräver i sitt beslut 26/4 att insulinpumpar ska drivas av handkraft istället för av en motor med batteri. Det är att gå tillbaka 35 år i tiden – en tid då jag fick insulin från en spruta med en seg kolv med osäkert antal enheter. Att Insulinpump har för lång livslängd är ett ännu vilseledande argument från juridiska avdelningen.

Att driva rättsprocesser för att definiera lagar – istället för att gå den vanliga vägen via lagstiftaren Riksdagen - kostar miljoner skattekronor och ger frustration för många, brukare, företag och diabetesläkarprofession, de som förskriver insulinpump.                                                         

– TLV borde som myndighet respektera de lagar som Riksdagen demokratiskt skapat. Så gör andra myndigheter.

60 MSEK blev 600 MSEK
TLV har som mantra att få ut så mycket som möjligt för skattepengar. Det är förtjänstfullt. Men inför nämndmötet på TLV 19 april fanns  en skriftlig promemoria kring varför insulinpumpar skulle tas bort som nationellt subventionerad förbrukningsartikel. I dokumentet anges att kostnaden för insulinpumpar per år är 600 miljoner kronor . Den faktiska kostnaden är 60. I ett juridiskt dokument är en vilseledande uppgift anmärkningsvärd. Som att ordinera 10 gånger för hög cytostatika-dos – och patienten dog. Ett fel på 540 MSEK måste uppmärksammas.

Nämndens ledamöter har som krav att få korrekta uppgifter inför beslut. Det är handläggarens uppgift. Det är förståeligt att beslutet blir därefter. Bra att samtliga insulinpumpföretag överklagat beslutet.

Svensk Förening för Diabetologi (SFD) delar ut diplom till Årets Diabetolog, Årets diabetesteam, och Årets bästa kliniska och vetenskapliga avhandling.

Föreslår att SFD tar fram ett diplom till höstmötet, och utdelar detta till TLVs juridiska avdelning och handläggaren för insulinpumpar, Årets Förvillare 2012.  

Mats Åska

Bla Bok

Tidigare Nr

 

DBNytt1-15

 

omslag


omslagEASD lite

 

omsl diabetolognytt

 

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

 

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här