Annons

Samtliga fyra insulinpumpföretag överklagar TLVs beslut 26/4

TLV:s beslut om insulinpumpar överklagas

Nordic Infucare, Medtronic, Rubin Medical och Roche Diagnostics Scandinavia överklagar TLV:s beslut att inte längre subventionera insulinpumpar.

ÖVERKLAGAN

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutade i slutet av april att insulinpumpar inte längre ska ingå i läkemedelsförmånen. Beslutet ska träda i kraft den 1 december 2013.

Nu har de fyra företagen överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm, skriver Pharma Online.

Nordic Infucare anser att TLV inte har rätt att på eget initiativ ändra på definitioner av förbrukningsartiklar, medan Medtronic skriver att TLV överskrider sin befogenhet genom att utfärda en ny definition av begreppet förbrukningsartiklar. Även Rubin Medical anser att omprövningen saknar laglig grund och Roche Diagnostics skriver i sin överklagan att omprövningen av insulinpumpar strider mot syftet med återkallelseförbehållet i förmånslagen.

I sitt beslut menade TLV att garantitiden på fyra år var för lång för att insulinpumpar ska kunna betraktas som förbrukningsartiklar.

 

Pharma Online

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt


Bla Bok

Tidigare Nr

 

DBNytt1-15

 

omslag


omslagEASD lite

 

omsl diabetolognytt

 

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

 

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här