Annons

12 blir 4 myndigheter. TT

Dagens tolv myndigheter och organisationer har med tiden kommit att överlappa varandra, och därför finns det pengar att spara, enligt utredningen. Dagens 2.500 tjänster i myndigheterna kan bantas till 2.000.
 

– Om man undviker dubbelarbete är det rimligt att tänka sig att 20 procent går att spara, säger Stefan Carlsson.

Störst av de nya myndigheterna blir Inspektionen för hälsa, vård och omsorg. Tillsynen fungerar inte bra i dag och därför bör den ligga i en separat myndighet med större resurser, enligt utredningen. De övriga tre blir en kunskapsmyndighet, en IT-myndighet och en som ska analysera den långsiktiga utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

Spännande tankar, tycker socialminister Göran Hägglund som välkomnar förslaget om en separat tillsynsmyndighet. Det gagnar gemene man, hävdar han:

– Vi får en effektivare tillsyn som kan vara skarpare, snabbare och mer rättssäker.

Smittskyddsinstitutet, Vårdförbundet och Vårdföretagarna välkomnar också förslagen. Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm sätter däremot frågetecken för den framtida tillsynen, och befarar att kommunerna och landstingen får för stort inflytande på den. Detta tillbakavisas av Stefan Carlsson:

– Självklart ska tillsynen vara granskande och utföras självständigt – helt frikopplad från kommunerna och landstingen.

Enligt honom bör den stora omstöpningen klaras av redan till den första januari 2014.

– Man kan tycka att det sker snabbt, men man måste ha i beaktande att 2.000 medarbetare har rätt att få besked, säger Stefan Carlsson.

Närmast ska betänkandet ut på remiss. Göran Hägglund kan i dag inte säga när regeringen kommer med sitt förslag.

Anna Lena Wallström/TT
Johan Nilsson/TT

Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt

Sök i Dagensdiabetes 2064 sidor:

Sök:

Bla Bok