Annons

Myndigheter avskaffas enligt utredares förslag

Utredaren, landshövding Stefan Carlsson, presenterade igår vård- och omsorgsutredningens slutbetänkande. Hans förslag går i korthet ut på att 12 myndigheter läggs ner och fyra nya myndigheter bildas. De myndigheter som enligt förslaget avvecklas är Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för Vårdanalys, Statens medicinsk– etiska råd, Handisam och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Dessutom föreslås en avveckling av Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB. Organisationernas kompetenser och arbetsuppgifter förs över till de föreslagna nya myndigheterna. De nya myndigheterna är: Kunskapsmyndigheten för hälsa vård och omsorg – ca 700 anställda Inspektionen för hälsa, vård och omsorg - ca 1000 anställda Infrastrukturmyndigheten för hälsa vård och omsorg – ca 275 anställda Myndigheten för välfärdsstrategi – ca 100 anställda - Det är också glädjande att det långsiktiga och strategiska förebyggande arbetet får särskild uppmärksamhet i den myndighet som ska svara för välfärdsstrategier. Sverige kommer med detta förslag att ligga i framkanten internationellt när det gäller att prioritera och strategiskt investera långsiktigt i förbättrad folkhälsa. Presstjänst Folkhälsoinstitutet Nyhetsinfo www red DiabetologNytt

Sök i Dagensdiabetes 2064 sidor:

Sök:

Bla Bok