Annons

TLV och Insulinpumpar - nu Pris och Kvalitet

Från TLVs www igår kl 15.06

TLV ska göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av Regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Detta innebär bland annat att TLV ska skapa kunskapsunderlag baserat på produkternas pris och kvalitet.

TLV ska göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter


Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har fått i uppdrag av Regeringen att göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Detta innebär bland annat att TLV ska skapa kunskapsunderlag baserat på produkternas pris och kvalitet.

TLV:s bedömningar kommer att ligga till grund för hälso- och sjukvården i deras kliniska beslut och upphandlingar. TLV har tidigare fått ett liknande uppdrag att bedöma läkemedel som används inom slutenvården.

Regeringen öppnar på detta sätt för att patienter ska kunna få tillgång till nya innovativa produkter. Uppdraget ska bedrivas i form av en försöksverksamhet och omfatta minst två medicintekniska produktområden, varav det ena är insulinpumpar. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2013.

Gå in på nedan www

http://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/tlv-ska-gora-halsoekonomiska-bedomningar-av-medicintekniska-produkter/

nere till höger finns ett dokument, "Läs Regeringsbeslutetet", och då man klickar på detta så kommer man till Regeringsbeslutet pdf på 3 sidor

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Sök i Dagensdiabetes 2064 sidor:

Sök:

Bla Bok