Annons

Diabetesmedicin förhindrar hjärtsjukdom. Diabetes feb 2012

 

NYHET: 2012-02-27

Den vanliga diabetesmedicinen metformin har skyddande effekter på hjärtat. Det visar en mekanistisk studie genomförd vid Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan i en första studie på råttor visa att den vanligaste diabetsmedicinerna, metformin, också har en skyddande effekt på hjärtat.

Enligt studien, som genomförts i samarbete med en forskargrupp från Neapel och som publiceras i tidskriften Diabetes, bidrar metformin både till att öka pumpförmågan, förbättra energibalansen, minska ackumuleringen av fett och minska antalet hjärtceller som drabbas av så kallad programmerad celldöd.
Effekt över lång tid

Resultaten jämfördes med djur som behandlades med ett annat diabetesläkemedel, och där såg man för det andra läkemedlet inga positiva effekter på hjärtat.

–Djuren i vår studie behandlades med metformin i ett helt år, vilket visar att effekten tycks vara över lång tid, säger Jörgen Isgaard, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett den svenska forskargruppen i studien.Biverkningar ovanliga


–Våra resultat stärker ändå indikationen för att metformin bör användas som diabetesmedicin, och vi hoppas nu att våra resultat följs upp med studier direkt på patienter, säger Jörgen Isgaard.

Artikeln Metformin Prevents the Development of Chronic Heart Failure in the SHHF Rat Model publicerades i tidskriften Diabetes den 22 februari.

Länk till artikel:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344560

Jörgen Isgaard, professor vid institutionen för medicin och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Kommentar redaktion DiabetologNytt;                                                                           UKPDS studien visade kliniskt att metformin på patienter med typ 2 diabetes hade ca 40% mindre hjärtinfarkt, 40% mindre död och förlängde livet med 25%, dvs efter 8 år 2 års längre livlängd. Hälsoekonomiskt minskade kostnaderna för samhället genom mindre komplikationer med 2.500 SEK per år, dvs inte bara kostnadseffektivt utan även kostnadsbesparande.

- Av alla drygt 5.000 läkemdel i FASS är metformin billigast, 20 öre per tablett i jan 2012. Terapigrupp diabetes för Västra Götaland, Värmland och Skåne rekommenderar metformin 2012 från debuten av typ 2 diabetes

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

Bla Bok

Tidigare Nr

 

DBNytt1-15

 

omslag


omslagEASD lite

 

omsl diabetolognytt

 

Senaste Nr Diabetolognytt online nu!

 

DiabetologNytt Nr 1 - 20142013-11-13 034117omslagsommar2013


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här

2013-10-05 115811


Behövs en PDF läsare förinstalerat i din dator för att kunna ses. Ladda en här