Nyheter och anvisningar om diabetes forskning, metoder och allmäna fragor. Uppdateras kontinuerlig om det senaste inom diabetologi. Dagens Diabetes ges ut av Svensk Förening för Diabetologi (SFD). Se även Diabetolognytt.se för ytterligare information om Diabetisk relaterade sjukdomar

Barndiabetesfonden
Barndiabetes tre gånger vanligare än cancer

I Sverige lever cirka 8000 barn och ungdomar med diabetes, en livslång sjukdom som innebär dagliga behandlingar och många sjukhusbesök. Vardagen för dessa unga består av insulininjektioner, regelbundna och reglerade måltider samt

...
  1. a) TLV tog beslut 28 juni att dra in Minilink som del i kontinuerlig glukosmätning, CGM-utrustning, dvs ingen subvention - patienten skulle betala själv eller landstinget stå för detta
  2. b) detta beslut som andra beslut träder i kraft det datum som TLV bestämmer dvs i detta fall 1 september

  3. c)
...

Svårläkta sår kan läka snabbare med vakuum

Sår som inte läker efter en operation eller skada kan ge svåra, långdragna besvär. En särskild metod som skapar undertryck i såret kan i vissa fall ge snabbare läkning än vanlig såromläggning. Men vid många typer av sår är nyttan av metoden inte klarlagd.

...

Hej och Välkommen till DagensDiabetes Administration.

 

FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks