The U.S. Food and Drug Administration today approved Medtronic’s MiniMed 670G hybrid closed looped system, the first FDA-approved device that is intended to automatically monitor glucose (sugar) and provide appropriate basal insulin doses in people 14 years of age and older with type 1 diabetes.

...

Att både arv och miljö påverkar vår risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är väl känt. I en ny studie från Uppsala universitet visar forskarna nu att minnet av en hjärtinfarkt kan lagras i våra gener genom epigenetiska förändringar. Resultaten har publicerats i tidskriften Human Molecular

...
Tjeckisk studie, publicerad 2016. Patienterna valde regim utifrån behov och i samråd med diabetesteamet.
 
65 typ 1, varav 27 med CGM (SAIR), SAIR= Sensor Augmented Insulin Regim
Prospektiv (ej randomiserad), real-life studie under ett års uppföljning, indelad i 4 grupper:
- Pump (n=20)
- Penna 
...

A Lot to Learn from Your Patients

 

I am a diabetes educator and certified foot care nurse. Through the years, I’ve learned that most topics we teach people who have diabetes are really topics every person should know about.

I teach patients how to care for their feet, how to prevent foot problems,

...

MUNICH — Onset of type 1 diabetes is just as likely to occur in people older than 30 years of age as in those younger, new research shows.

The data were presented September 16, 2016, here at the European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2016 Annual Meeting by Dr Nicholas JM Thomas, of the

...

Strategiska forskningsprogrammet i Diabetes vid Karolinska Institutet anordnar ett internationellt endags diabetessymposium den 11 november 

 

Bifogat finner du programmet – det är ett helt öppet möte utan kostnad för deltagande!

 

Mer information med progrtam finns på hemsida där man även kan anmäla

...

A panel of ten biomarkers might be of research value to help identify type 2 diabetes patients with high cardiovascular riskwhen added to routine clinical risk factors, a new research has found. 

The candidate biomarkers were first successfully used in study participants with abnormal blood sugar

...

Det mest hälsosamma landet att leva i är Island. Men Sverige kommer in som god trea strax efter Singapore. Listan finns i en vetenskaplig artikel publicerad i den högst ansedda och högt rankade tidskriften The Lancet

I en stor metastudie hämförs 188 länder mot FNs mål för hållbar utveckling. Bland

...

Studier är viktigt alternativt: En vetenskaplig utbildning är nödvändig för blivande läkare 

Vårt kliniska arbete med såväl utredningsgång och val av behandlingar skall vara dels förankrade med patienten och evidensbaserade. Vikten av att förstå och värdera studier och forskningsrön har blivit allt

...
Sverige har kommit längst med att skapa förutsättningar för utveckling mot den värdebaserade vården, jämfört med 25 andra länder. Det visar en rapport från undersökningsföretaget Economist Intelligence unit, EIU. 

Ett stort antal länder har valt att försöka införa värdebaserad och patientorienterad

...

Ett spännande program finns utlagt på www.sfdmoten.se

Här kan Du också anmäla Dig liksom om Du vill ha hjälp med hotellrum etc.

Hjärtligt välkommen

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

 

Nio av tio tidigt gravida kvinnor med diabetes uppger i en studie från Sahlgrenska akademin att de har god hälsa.
Omkring 500 kvinnor med typ 1 diabetes föder barn i Sverige varje år, vilket motsvarar cirka en halv procent av alla förlossningar. Typ 1 diabetes medför ökade risker, framför allt på
...
Sjukdomskostnaderna för behandling av patienter med typ 2-diabetes fördubblades i Sverige mellan åren 2006 och 2014 samtidigt som kostnaderna för diabetesläkemedel genomgående under perioden endast representerar fyra procent.
 
Det visar resultat från den svenska studien DAISY som presenteras på den
...
Behandling med det långverkande GLP1-läkemedlet semaglutid minskar risken för att drabbas av allvarliga hjärt-kärlhändelser bland typ 2-diabetiker med hög kardiovaskulär risk.
Det visar nya fynd från Sustain-6 som presenterades på fredagsmorgonen.

– Jag tycker att de här resultaten placerar sig

...
Longer-Term Home Use Safe for Artificial Pancreas System

3-month study might pave way to FDA clearance

 

MUNICH EASD -- Longer-term, home use of a closed-loop "artificial pancreas" system of continuous glucose monitor and insulin pump appeared safe for teens and adults in a pivotal trial.

 

During 3

...

Kontrollen av blodsocker och kolesterol hos patienter med typ 2-diabetes är bättre i Danmark jämfört med i Norge och i Sverige enligt resultat från studien Nordic DISCOVER. 


Studien är den första nordiska jämförande långsiktiga studien av primärvårdens omhändertagande av patienter med typ

...
Villkor

Läs igenom dessa villkor innan du besöker Dagensdiabetes.se webbsidor (webbplatsen). I och med att du besöker nämnda webbplats godkänner du samtidigt att nedanstående villkor är bindande för dig. Enskilda dokument och delar av denna webbplats kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i

...

EASD München dag 4

 

Sista dagen, en viss kongresströtthet infinner sig men nu gäller det att hålla ångan upp för här kommer nu det som många väntat på, den kardiovaskulära säkerhetsstudien av semaglutid, Novo Nordisks GLP1-analog avsedd att injiceras en gång per vecka. NN har valt att inkludera sin

...

EASD München 2016 dag 3

 

Sex parallella sessioner inleder dagen, börjar med att välja

 

Managing pregnant women with microvascular complications

Professor Kari Teramo, gynekolog från Finland, inleder och talar om nefropati. Min erfarenhet är att dessa kvinnor är den största utmaningen i vården av

...

EASD München 2016 dag 2

 

Mycket som händer idag, väljer det som jag tror har störst intresse för flest läsare. Först det som ligger mig mycket varmt om hjärtat trots att jag själv inte ser så många av dessa patienter. En av morgonens state-of-the art sessioner har titeln

 

New paths to tight

...

EASD München 2016 dag 1

Välkomna till världens största diabetesmöte (jo det är större än ADA) som återkommer till München, EASD var här senast 2004. För mig är det tjugoförsta (och sista!) året i följd som jag skriver rapporter online till Diabetolognytts läsare. 1996 i Wien var första gången, då

...

EASD München 2016 dag 0

 

Av tradition sedan några år tillbaka börjar EASD-veckan med industrisymposia på måndagen. Numera hålls också dessa möten i kongresslokalerna vilket gör att man kan plocka russin ur kakan hela dagen. Företagen har också förstås som vanligt engagerat de största namnen. Vill

...
...
Bif artikeln om enkäten som genomförts i primärvården och publicerades i Primary Care Diabetes 11/8, Rebecka Husdal är doktoranden och som skriver nedan pressmeddelande 

Sedan 2006 har vårdcentralerna i Sverige blivit något fler och enheterna mindre med ökat antal listade patienter med typ...
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks