Information kring munhälsa publicerad på webben också, se följande länk.
Ett års arbete. Besök, printa ut och sprid till patienter med diabetes
 
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
De här informationsbladen kan diabetesprofessionen ladda ner och sprida till diabetespatienter och tandvårdspersonal.
...
Verksamhetsplan NPR-D 2017
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Övergripande mål för utvecklad kunskapsstyrning
De övergripande målen för en utvecklad kunskapsstyrning nationellt, regionalt och lokalt är
· En kunskapsbaserad och mer jämlik hälso- och sjukvård
· En snabbare och mer likvärdig tillgång till
...
American Diabetes Association Guidelines 2017
 
The American Diabetes Association has recommended the med in its official guidelines for 2017.
The ADA gave the product a shoutout in its 2017 Standards of Medical Care in Diabetes, backing it to reduce the risk of cardiovascular death in Type 2
...
 
Press release 
 
Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) sänker inte bara blodsockret utan minskar också risken för att patienter med diabetes typ 2 ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent. Det är första gången CHMP ger ett positivt utlåtande för en modern diabetesbehandling med denna
...
 
Staten halverar bidraget
till kvalitetsregistren 2017
 
Staten kommer att stödja arbete med kvalitetsregister med minst 112 miljoner kronor under 2017. Det är innebörden av det avtal som regeringen har slutit med Sveriges Kommuner och Landsting, enligt ett
...
För femte året korar Dagens Medicin de främsta medicinska forskningsnyheterna. Toppar gör en efterlängtad nyhet inom typ 2-diabetes, skriver Carl-Magnus Hake på www.dagensmedicin.se
 
Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt
 
Ett syfte med att behandla det förhöjda blodsockret vid typ 2-diabetes är att
...
The American Diabetes Association ADA just published its 2017 Standards of Medical Care in Diabetes Care.
 
Make sure you have a copy of the new version to help you in clinical practice, skriver ADA
 
The new Standards include guidelines on:
• Screening adults and youth with diabetes for diabetes
...
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen skriver i sin press release att våra levnadsvanor har stor betydelse för hälsan och för risken att utveckla olika sjukdomar. 
 
Att äta hälsosammare och inte dricka för mycket alkohol minskar risken för högt blodtryck.
 
Små förbättringar i matvanor kan ge stora
...
Risk of Ischemic, Hemorrhagic Stroke Up With Type 1 Diabetes
Incrementally increased risks with increasing HbA1c; marked increase with HbA1c ≥9.7 percent
 
The risks of ischemic and hemorrhagic stroke are increased with type 1 diabetes, with incrementally increasing risks with increasing hemoglobin A1c
...
Press release
 
Lunds universitet om Charlotte Ling, professor i epigenetik vid Lunds universitet, som får Europeiska Forskningsrådets Consolidator Grant. Pengarna, två miljoner euro över fem år, ska användas till att ta fram nya metoder för att förutse, förebygga och behandla typ 2-diabetes.
 
Charlotte Ling,
...
Det finns en problematik med egentillverkade programvaror, closed loop och modifiering av insulinpumpar.
 
CGM får betraktas som potentiell högriskdevice vid felaktigt användande, insulinpumpar är också högriskdevice vid felaktigt användande - och att felaktigt koppla ihop dessa med icke CE-märkt
...
Woman, 42 years of age. Type 1 diabetes for the past 22 years. I’ve been working with her and reviewing her CGM reports, and teaching about checking patterns before making changes in her pump settings.
 
The other day she sent me her readings for the past two weeks. She told me she sees highs during
...
In a substudy of the multicenter, ongoing Swedish Obese Subjects (SOS), bariatric surgery patients had a 29% lower rate of developing atrial fibrillation compared to the non-surgery group, during nearly 20 years of follow-up (HR 0.71; 95% CI 0.60-0.83; P<0.001), according to lead author Shabbar
...
Vid allvarlig hypoglykemi ska körförbud ges och uppföljning göras, föreslår två läkare vid Trafik­medicin­skt ­centrum i dagens
debattartikel på www.dagensmedicin.se Björn Johansson och Dorota Religa, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinges geriatriska klinik.
 
Vi vill göra en
...
FDA News Release USA
 
Study links Jardiance to improved survival in patients with type 2 diabetes with cardiovascular disease
 
Release
The U.S. Food and Drug Administration today approved a new indication for Jardiance (empagliflozin) to reduce the risk of cardiovascular death in adult patients with type
...
Prediabetes defined by impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose with low thresholds identified more individuals at increased risk for cardiovascular disease and all-cause mortality than other definitions of prediabetes, a meta-analysis showed.
 
Researchers noted an increased risk of
...
Implantable Submitted to FDA
Already CE marked in Europe
 
A new implantable continuous glucose monitoring (CGM) system appears to be a safe and accurate alternative to a transcutaneous system for patients with diabetes, according to data published in November 2016 Diabetes CareJournal.
It is known that
...

Socialstyrelsens dokument kring gravidietsdiabetes blev ofullständigt pga bristande underlag. Därför behövs kompletterande information. Styrelsen för Svensk Förening för Diabetologi SFD ställer sig bakom initiativet.

Nyhetsinfo

www red DiabetologNytt

 

Information om nationell RCT

Förutsättningen för

...

Fråga 1: Varför ska jag veta något om detta?

Svar: 1. För att det mesta av vår behandling av diabetes bygger på att det går att mäta glukos i plasma och interstitialvätska med hygglig noggrannhet. 

2. För att kunna göra en egen värdering av studier och företags marknadsföring.

Fråga 2: Jag har inte tid att

...

The risk of developing nonfatal cardiovascular disease (CVD) is almost twice as high in patients who develop type 2 diabetes before the age of 40 compared with those who develop later-onset disease, although the risk is attenuated when adjusted for disease duration, a large cross-sectional survey

...

In a two-part meta-analysis of 23 population-based studies, an observational analysis first found that compared with never smoking, current smoking was associated with lower systolic and diastolic blood pressure and a lower risk of hypertension, but it was also tied to a higher resting heart rate

...

The American Diabetes Association's 2016 Standards of Medical Care contains some hard new recommendations, within an overall shift in focus toward more individualized care and shared decision making.

New in 2016 are evidence-based recommendations advising consideration of: aspirin therapy for women aged

...

Real-world rates of severe hypoglycemia among certain subgroups of patients with diabetes are considerably higher than those seen in randomized clinical trials, a new analysis shows.

The findings were published online December 17 in Diabetes Care by Ram D Pathak, MD, an endocrinologist at the

...

Celiac disease confers added risk for autoimmune thyroid disease in adults with type 1 diabetes, according to research in Diabetes Care.

 

In a population-based cohort study, Matthew Kurien, MD, MRCP, of the department of gastroenterology at Royal Hallamshire Hospital in Sheffield, United Kingdom, and

...

Vi från Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård, SFSD, konstaterar att barn och vuxna som lever med en livshotande sjukdom måste bedriva kampanjer för att överleva. Barndiabeteskampen i Dalarna är ett exempel. Det verkar vara svårt att få till en bra dialog med politiker i frågan. Vi

...
FacebookTwitterLinkedinGoogle Bookmarks