Postkonferens diabetes ADA EASD 181026  - höjdpunkter från EASD 2-5/10 och ADA 22-26/6 

Dagens Medicin och Svensk Förening för Diabetologi

Ett seminarium om de senaste
rönen om diabetes inom
utvalda områden, presenterade
av ledande svenska experter. 

Se alla föreläsares bilder

https://www.dagensmedicin.se/presentationsbibliotek-postkonf-diabetes-2018

Eller gå in på varje föreläsare och se vederbörandes bilder

Typ 1- diabetes- nya insikter
Stig Attvall, docent, överläkare, Diabetescentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg och Moderator för mötet
https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3096b33bfa104005a44f81e1403f2d67/stig_att-dela.pdf

Diabetes och hjärt-kärlsäkerhet
Magnus Löndahl, docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3096b33bfa104005a44f81e1403f2d67/diabetes-hjartkarlsakerhet.pdf

Ny klassifikation av diabetes- vad är det som gäller?
Mona Landin Olsson, professor, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3096b33bfa104005a44f81e1403f2d67/mona_att-dela.pdf

Teknik och diabetes
Magnus Löndahl, docent, överläkare, endokrinkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3096b33bfa104005a44f81e1403f2d67/diabetes-teknik_att-dela.pdf

Behandling av typ 2-diabetes-ny kunskap och forskning ur ett primärvårdsperspektiv.
Margareta Hellgren, med dr, allmänläkare, Närhälsan Södra Ryd, Skövde
https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3096b33bfa104005a44f81e1403f2d67/margaretahellgren_att-dela.pdf

Nya diabetesläkemedel- en uppdatering
Michael Alvarsson, docent, överläkare, patientflödeschef endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
https://www.dagensmedicin.se/contentassets/3096b33bfa104005a44f81e1403f2d67/michael_att-dela.pdf


Nyhetsinfo
www red DiabetologNytt